Меню

39568122 2133669403587736 4052807285980790784 nНа 23 август (четвъртък) от 10.30 ч. Институтът по лозарство и винарство - Плевен организира открит ден на десертното и винено грозде. Събитието ще се проведе в сградата на института. Ученкте ще представят селекционираните нови десертни и винени сортове лози, както и лози за реализация. Ще научим кои са болестите и неприятели по лозата през тази година.
На открития ден ще се представят и торове, препарати за растителна защита и други. За всички любители организаторите са подготвили дегустация на зряло и десертно грозде реколта 2018 г., и вино 2017 г.

Стивън ФотоД-р Стивън Мансбридж, старши преподавател по животновъдни науки и биоинформатика в Harper Adams University – Великобритания, посети Земеделски институт - Шумен. Той запозна колектива със своята преподавателска и научна дейност.
Д-р Мансбридж прояви интерес към експерименталната дейност на учените от института свързана със свиневъдството и храненето на моногастрични животни, тъй като изследванията му са насочени към използването на пробиотици, фуражни ензими, хранителни добавки, смилаемост на хранителните вещества при прасета и пилета. Резултатите от проучванията му имат практическо приложение за стимулиране на здравето, производителността и благосъстоянието на животните. Те съвпадат напълно с научните интереси на част от колектива и са добра основа за бъдещи съвместни проекти и публикации.

Д-р Мансбридж е член на Британското дружество по животновъдни науки, на Британската академия за висше образование (FHEA) и на Кралското общество по биология (MRSB).
Визитата на д-р Мансбридж се осъществи по програма Еразъм+ и е продължение на сътрудничеството между двете научни организации, което стартира преди няколко години. Това сътрудничество беше развито чрез участието на д-р Пол Роуз и д-р Васил Пиргозлиев от Университета Хърпър Адамс в три поредни години в традиционната международна научна конференция в ЗИ Шумен Очаква се с интерес участието на д-р Стивън Мансбридж в IX-та годишна конференция с международно участие “ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” на 27-28 септември 2018 година в Земеделски институт - гр. Шумен, когато ще представи последните си проучвания и резултатите от тях.

96f892da-a452-4f36-9f39-04015b437656Селскостопанска академия (ССА) и Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) подписаха рамково споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан от председателя на ССА проф. Васил Николов и директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов в зала „акад. Любомир Кръстанов“ на НИМХ в гр. София.
ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси. Основната цел е определяне на мерки за смекчаване на въздействието на очакваните климатичните промени върху земеделието и подобряване на качеството на метеорологичните и агрометеорологичните измервания на територията на страната.
Двете страни ще работят за гарантиране на националната продоволствена сигурност чрез предоставяне на предварителна информация за метеорологичните и агрометеорологични условия, климатичните и агроклиматични ресурси на страната по региони; превенция на опасността от неблагоприятни явления и процеси с метеорологичен произход, както и планиране на очакваните добиви от различните земеделски култури за осигуряване на устойчиво управление и предвидимост на агропродуктовите баланси.
Споразумението включва и съвместяване на дейности, материални и човешки ресурси в техните структури в страната, навсякъде където е възможно. Това обхваща спектъра от дейности по мониторинга на времето и конкретното му влияние върху земеделски култури и животновъдството в мрежите за наблюдения на НИМХ, до прогноза на времето в краткосрочен и дългосрочен план, включително оценка на измененията на климата и планиране на оперативни дейности и стратегически насоки в селското стопанство на България. Общи научно-приложни изследвания и участие в конкурси, обучение на докторанти, изготвяне на съвместни проекти и публикации.

6b6d75e9-5596-477f-b696-5b98c7d247f1

Rila1223Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работни срещи в базата на Института по тютюна и тютюневите изделия - Марково в гр.Рила и Института по земеделие- Кюстендил.

d480e35a-bf14-4cb4-bfa9-1c02d8748a24Директорът на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерство на селското стопанство на Република Азербайджан г-н Рашад Фараджов се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.
Обсъдени бях теми, по които Селскостопанска академия към Министерство на земеделието, храните и горите и Kонсултативен център за аграрни науки и информации към Министерството на селското стопанство на Азербайджан ще си сътрудничат. Основните области са: растениевъдство, животновъдство, обучения на докторанти и други. Конкретните направления на научното партньорство ще бъдат описани при сключване на споразумение, което предстои да бъде подписано.
„Искаме сътрудничеството ни да бъде ползотворно и продължително и от взаимен интерес“, изтъкна проф. Николов. От своя страна г-н Рашад Фараджов подчерта, че винаги може да се разчита на приятелството с Азербайджан.
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество при провеждането на заседанието на предстоящата Българо- азербайджанска междуправителствена комисията за икономическо и научно - техническо сътрудничество през есента.
На срещата присъстваха: Зулфия Ализаде, Сътрудник по икономически въпроси към посолство на Република Азержайджан, Росен Симитчиев, Съветник на министъра на енергетика, Иван Баталов, експерт външнотърговски икономически връзки към Министерство на икономиката и от страна на Академията: заместник-председателят проф. д-р Мая Игнатова, главният научен секретар доц. Здравка Петкова, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ доц. Соня Иванова.

d207abc8-dad4-46b0-b31c-39978932e234

1634af21-2409-4e89-848c-b11cd36cae15Два дни след публикуването в Държавен вестник на новия Устройствен правилник, се проведе първото заседания на новоучредения Съвет на директорите, който е консултативен орган към председателя на Селскостопанска академия.
Бяха обсъдени въпроси свързани с:
- Предприемане на действия произтичащи от новия Устройствен правилник
- Формиране на научни съвети
- Въвеждане на електронен документооборот
- Финансово състояние на научните звена
- Възможности за закрила на технически решения чрез патенти и полезни модели
- Текущи

В началото на всеки месец председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов ще провежда поотделно срещи с директорите на научните звена. Те ще започнат от месец септември и на тях ще бъдат обсъждани: финансово състояние, предложения, проблеми и други.

 

 

 

3061c981-b81a-457a-8ad1-16879054491e

Страница 4 от 89

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!