Меню

Институтът по фуражни култури /ИФК/ в Плевен е единственият, произвеждаш семена от национални, високо адаптирани към местните условия сортове фуражни култури. Перспективата за развитието на сортопроизводството и цялостното развитие на института бяха обсъдени по време на работна среща на колектива на ИФК - Плевен с председателя на Селскостопанска академия /ССА/ проф. д-р Васил Николов, съобщи пресцентърът на ССА.
Oбсъдeни бяха основните направленията на работа на колектива, приоритетите и проблемите. Проф. д-р Николов отбеляза, че е необходимо разработването на единна скала за определяне на основното възнаграждение на различните категории служители в системата, която да бъде обвързана с минималната работна заплата за страната. За допълнително възнаграждение, получено от реализиране на научни продукти- сортове, хибриди, производствени технологии, препарати и т.н. "таван" не трябва да има. Формирането на възнагражденията на колектива по този начин, ще стимулира творческия процес, търсенето на научно - приложния ефект, което ще е от ползва за земеделските производители и цялото общество.
При обсъждане на растежа на кадрите, беше поставен въпросът за липсата на кадри и желание сред младите хора за се занимават с научна работа. В тази връзка се обсъди възможността за осигуряване на стипендии на студенти, които след това да започнат научната си кариера в институтите на ССА.
Обсъдена беше и необходимостта от назначаване на научен работник по селекция на животните, тъй като ИФК - Плевен, е единствения в страната, който работи с едно от националните ни богатства в животновъдството - Плевенската черноглава овца.
Заедно с директора на института - доц. Аналия Кътова, проф. Николов посети опитните полета и овцефермата.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!