Меню

selskostopanska-akademiq-obqvi-priem-za-doktoСелскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и започна форма на обучение.

Общо 25 са предложенията, от които могат да избират вече завършилите магистри. Необходимите документи за кандидатстване са стандартни- заявления, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие (удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище) и други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Докторска програма

Форма на обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

4

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на месните и рибните продукти

1

-

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

2

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

11

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

12

Агрохимия

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

13

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

-

2

Земеделски институт, Шумен

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

14

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

15

Овощарство

1

-

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

17

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

18

Растителна защита (вирусология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (фитобктериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, София

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури „Марица”,  Пловдив

1

-

Агробиоинститут, София

Растителна защита (фитопатология)

1

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

19

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

ЗИ, Шумен

20

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

21

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

22

Овцевъдство и козевъдство

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

23

Свиневъдство

2

-

Земеделски институт, Шумен

24

Специални отрасли (пчели)

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

25

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

 

Наборът от документи се подава в ЦУ на Селскостопанска академия, намиращ се на ул. „Суходолска” 30, София - стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Таксата за кандидатстване е в размер на 30 лв. Повече информация на тел.: 02/8127560, 02/8127580.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!