Меню

vn3Пираня и най-отровната риба в Европа може да видят посетителите на варненския аквариум в Института по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия. Тя е част от експозицията, с която аквариумът отбеляза празника на града. Входът бе безплатен за най-малките посетиели и намален за ученици. акваРиба, дишаща като човек, е друга атракция в аквариума. Полиптерус може да диша и атмосферен въздух при засушаване на водоема, който обитава. Нейната родина е Сенегал.

Новaта специална експозиция в Аквариума е малка колекция от риби, препарирани чрез метод, наречен диафонизация, т.е. телата им придобиват напълно прозрачен вид с ясно разграничими по цвят хрущяли и кости. Съхранените по този начин екземпляри се консервират продължително време в безвредни за здравето на човека агенти. В момента се работи по разширяване на колекцията. Освен че те са изключително атрактивни модели, този метод се използва и в биологията и медицината за определяне на видова принадлежност при трудно отличаващи се по външни белези риби и други организми.

Институтът по рибни ресурси във Варна е учреден през 1932, като Морска биологична станция с Аквариум, който е най-старият на Балканския полуостров. В експозицията на Аквариума могат да се видят морски, речни и екзотични риби, и някои други хидробионти, като костенурки и тритон. От морските представители, характерни за нашия Черноморски басейн може да се запознаете с морска котка, лястовица, змиорка, както и морски дракон, който е най-отровната риба в Европа. От екзотичните видове интересни представители са пираните. От тях има растителноядни и хищни.

Институтът по рибни ресурси, Варна (ИРР) към Селскостопанска Академия успешно съчетава изследователската дейност върху Черноморската екосистема, научно-популярните лекции, изнесени от научните сътрудници и атракционната дейност.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!