Меню

novo vrachvane11Делегация от Обединените арабски емирства, начело с министърът на продоволствената сигурност на Н.Пр. Мариям Ал Мехаири посети Селскостопанска академия. Министър Махаири се срещна с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха възможностите и насоките за осъществяване на научно сътрудничество между България и ОАЕ.
На срещата присъстваха: заместник подсекретар за устойчивите общества, Министерство на климатичните промени и околната среда г-н Сейф Ал Шара, временно управляващият посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир ръководството на Академията и директори от структурните звена. Проф. д-р Николов представи някои световно известни научни постижения на Академията. Учени от Института по консервиране и качество на храните - Пловдив, Института по криобиология и хранителни технологии, Института по зеленчукови култури „Марица“ и Института по овощарство в Пловдив направиха презентации и демонстрираха свои научни продукти.
„България е известна с производството на органични продукти и вярвам, че имате ноу-хау и съвременни технологии за отглеждане на селскостопански продукти", заяви министър Ал Махаири. Тя отбеляза, че ОАЕ и България може да си партнират и да обменят опит и информация. „Ще създадем канали на комуникация между нас и ще набележим отправни точки за добра съвместна работа“.
Проф. Николов подчерта, че Академията има възможност да работи по целия цикъл на производство - от почвата, през растението до излизането на готовия продукт на пазара, а също така и в областта на животновъдството и рибовъдството. Той предложи да се работи по съвместни проекти за разработване на култури, устойчиви на висока температура, засушаване и болести. „Ние имаме голям опит в тази сфера. Различните институти могат да предложат сортове, които биха могли да бъдат изпитани във вашите условия и тези, които са устойчиви ще се трансферират. Можем да си партнираме и в областта на хранителните технологии. Ние разработваме различни рецепти, като особено държим продуктите, с които работим, да бъдат биологично производство и с максимално подчертаване на естествените им качества и вкусове. Това е запазена марка на Селскостопанска академията“.
Министър Ал Мехаири изтъкна, че предложението на проф. Николов е точно това, което те се интересуват. „Имаме институт за биологични изследвания, с повече 60 учени от цял свят. Те имат възможности за доста широка научна дейност“. Използваме случая да поканим учени от Селскостопанска академия да ни посетят. Ще определим направления и ще започнем конкретна дейност по сътрудничеството.
Заместник подсекретар за устойчивите общества, Министерство на климатичните промени и околната среда г-н Сейф Ал Шара заяви, че при следващото им посещение в Селскостопанска академия ще дойдат заедно с компании от ОАЕ.
Гостите от ОАЕ тестваха лиофилизирани храни (мляко, плодове, зеленчуци), стевия и разработки на различни видове фъстъчени масла. Те дадоха много висока оценка на изпитаните продукти.
Председателят на ССА проф. д-р Васил Николов връчи на министъра на продоволствената сигурност на Обединените арабски емирства Н.Пр. Мариям Ал Мехаири почетен знак на Академията.

901fdea3-b7dc-40bb-9e03-38d412028616

nova obshta OAE

4300085b-d624-4754-af23-fe7cf701acea46491885 2182131775408165 3925341547217813504 n

 

46305683 2182130562074953 9732533331689472 n

7f28d866-dab1-4a7d-b6cf-624166927ae0

46422851 2182134165407926 4597384000670007296 n 

ban11111222Днес в сградата на БАН се състоя среща на председателите на Българската академия на науките, акад. Юлиан Ревалски и Селскостопанската академия, проф. д-р Васил Николов. Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес, в това число възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти.
На срещата присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов.
Предмет на дискусията бяха и конкретните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г., по които учени от двете академии да работят съвместно.

 

 

ban222nnnn

troqn KitaiИнститутът по планинско животновъдство и земеделие Троян беше посетен от 6-ма учени, специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител на Zhang Taizhong, директор на клон Мудандзян. Целта на визитата беше обучителен курс в различни направления от областта на овощарството.Съвместното сътрудничество между двете страни започва преди повече от 15 години.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели научните си достижения пред китайските колеги през първата седмица от визитата. Доц. д-р Диян Георгиев, директор на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, презентира технологии за размножаване и сортов състав при дребноплодните овощни видове (малина, къпина, боровинка) в планинсите региони.
В областта на селекцията говори проф. д-р Иван Минев, в направление агротехника, технологии за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови комбинации – доц. д-р Боряна Стефанова, биотехнологии и in vitro размножаване – доц. д-р Мария Георгиева, растителна защита при семкови, костилкови и дребноплодни овощни видове – доц. д-р Петко Минков.
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни полета, сливови градини с различна степен на интензивност, насаждения от дребноплодни (малини, касис, къпини, арония).
Гостите от Китай разгледаха научно-изследователските лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях, оборудвани с модерна техника и апаратура.
Китайската делегация посети и други научни звена към ССА: опитната станция по сливата в Дряново (филиал на ИПЖЗ Троян), Институт по Овощарство Пловдив, Институт по лозарство и винарство Плевен и Институт по царевицата Кнежа и Института по земеделие Кюстендил.

IKKH OAE111Временно управляващият посолството на Обединените арабски емирства в България г-н Тарег Бавазир посети институти от системата на Селскостопанска академия: Института по консервиране и качество на храните, Института по зеленчукови култури „Марица“ и Институт по овощарство в Пловдив.
В срещата проведена в ИККХ -Пловдив участваха доц. д-р С. Иванова - директор на дирекция „МОВОП“ към ССА, доц. д-р Т. Петрова - директор на института, гл. ас. д-р Ив. Бакалов - зам. директор, доц. д-р Г. Живанович - научен секретар, доц. д-р М. Рускова , доц. д-р П. Иванова и инж. техн. В.Янева. На гостите бяха показани лабораториите на института.
В ИЗК Марица г-н Бавазир се срещна с директора на доц. Даниела Ганева, която представи дейността и показа оранжериите.
Гостите от ОАЕ посетиха и Института по овощарство.

 

 

 

 

IZK OAE

IKKH 2222

IO OAE

 

 

Пушална машина BORGWALDT RM200AПредседателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов проведе работна среща в Института по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково.
ИТТИ е единствената научна организация, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.
Изследователската насоченост на работата на ИТТИ обхваща: Селекция на нови сортове тютюн; Производство на сертифицирани тютюневи семена, Сортоподдържане и семепроизводство. Учените извършват гранулиране на семена за отглеждане на тютюнев разсад във флоат система. Съхраняват и поддържат генофонда на сортове тютюн от групи „ Басма“, „Виржиния“ и „ Бърлей“ за получаване на суровина с висока потребителска стойност и устойчиво производство.
ИТТИ е национален администратор по докладване на съставките и добавките в Европейската комисия.
Институтът oбезпечава изпълнението на законовите ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТСТИ) съгласно Директива 2014/40/ЕС и РККТ на СЗО. Обслужва националните интереси относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия, чрез разработване на експертизи относно борбата с незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия. Прави експертна и дегустационна оценка на тютюн, тютюневи изделия и спомагателни материали. Учените разработват технологични инструкции за отглеждане, обработка, преработка и оценка на тютюн и тютюневи изделия .Сушене и ферментация на тютюна - изследвания и разработване на методи за анализ на т. нар. “други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари; Извършват се химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим. Алтернативно използване на земеделската култура тютюн.
В ИТТИ се провеждат обучения на фермери в Акредитиран център за професионално обучение (ЦПО) по:
- „Тютюнопроизводство (професия „техник растениевъд“).
- „Земеделец“ (професия „фермер“)

Газ Aнализатор AGILLENT 7890A

Анализ на физични показатели на цигарите

kitaiУчени от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, гр. София, посетиха Китай.  Визитата е по покана за академичен обмен от Института за зеленчукови култури и цветя към Китайската академия на селскостопанските науки. Проф. Светла Русева и доц. Тринговска представиха доклади на Международния симпозиум „Поясът и пътят в индустрията, науката и технологиите при производството на зеленчуци" и изнесоха академични лекции пред студенти от Факултета по агрономия и лесовъдство на Университета за наука и технологии на провинция Хенан в гр. Луоянг. В работата на международния симпозиум взеха участие 104 учени и представители на бизнеса от Бразилия, България, Египет, Индонезия, Китай, Малайзия, Мароко, Мианмар, Русия, Тайланд, Чехия и Чили.

 

 

 

 

kitai6

kitai5

kitai2

Страница 1 от 92

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!