Меню

Сключени споразумения

Селскостопанска Академия има сключени преки споразумения за Научно и Техническо Сътрудничество със сродни организации от: Алжир, Виетнам, Гърция, Китай, Мароко, Монголия, Молдова, Русия, Румъния Турция, Украйна, Франция и др. Споразуменията съдържат информация за научните области, в които партньорските организации ще провеждат изследвания, условия за използване на получените научни резултати, финансови параметри за участие в проекти, за обмен на научна информация, персонал и др.

По-долу на страницата са представени някои от сключените меморандуми и споразумения.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!