Меню

Еразъм Харта за Висше Образование (Erasmus Charter for Higher Education) осигурява общата рамка за качество за дейности на Европейско и международно ниво в областта на висшето образование, които биват финансирани и подкрепени по програма Еразъм+. Присъждането на Еразъм Харта е предпоставка за всички Висши Учебни заведения, разположени в програмна страна, които желаят да участват по проекти за мобилност на студенти и персонал и които желаят да развиват сътрудничество с други организации за разработване и въвеждане на иновации и добри практики по Програма Еразъм+. Хартата се присъжда за пълния период на програмата (2014 – 2020).

 

 

С присъждането на Еразъм Харта за Висше Образование, Висшето Учебно заведение се задължава да следва и да се съобразява с принципите за недопускане на дискриминация и гарантиран равен достъп на участници от всички среди.

Интернет страницата на ЕК, където се публикуват ежегодните покани за представяне на кандидатури за Еразъм Харта, е:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!