Меню

Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието обучението младежта  и спорта  . Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

 

Еразъм Харта за Висше Образование (Erasmus Charter for Higher Education) осигурява общата рамка за качество за дейности на Европейско и международно ниво в областта на висшето образование, които биват финансирани и подкрепени по програма Еразъм+. Присъждането на Еразъм Харта е предпоставка за всички Висши Учебни заведения, разположени в програмна страна, които желаят да участват по проекти за мобилност на студенти и персонал и които желаят да развиват сътрудничество с други организации за разработване и въвеждане на иновации и добри практики по Програма Еразъм+. Хартата се присъжда за пълния период на програмата (2014 – 2020).

 

Прочети още...

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!