Меню

Ръководство

Image not available

Проф. Иван Пачев

председател

Image not available
Image not available

Проф. д-р Мая Игнатова

заместник председател

Image not available

Доц. д-р Здравка Петкова, главен научен секретар


prof.Pachev11 Проф. Пачев е роден на 24 март 1956 година в с. Торос, Ловешка област. Завършил е Харковски Национален Аграрен Университет “В. В. Докучаев”, Украйна, Факултет Почвознание и Aгрохимия, специалност „Почвознание и агрохимия“.

От 1986 г. до 2013 г. е научен сътрудник по почвознание и агрохимия в Института по фуражните култури – Плевен.
От май 2013 г. е директор на Института по лозарство и винарство, Плевен, който е част от структурата на Селскостопанска академия.


Има специализация по почвознание и опазване плодородието на почвата от Московски Държавен Университет. Участвал е в 4 международни и 18 бьлгарски научни проекта с общо 32 научни задачи, като на повече от тях е бил ръководител.


Той има написани 97 научни труда в областта на селското стопанство, от които 81 отпечатани след защита на дисертация. 27 научни труда по химия на органичното вещество и 11 под печат. Има издадени две монографии в областта почвеното органично вещество.


Владее руски, полски и английски.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!