Меню

Опитна Станция по Поливно Земеделие – Пазарджик

Адрес:4407 с. Ивайло, област Пазарджик (извън населено място)
Тел.: +359 34 486 355 / 0887 567 782
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Създадена през 1947 г. като Опитно поле за нуждите на язовир Тополница, Станцията изминава дълъг път на развитие с различни етапи на преструктуриране и запазени и допълвани направления. От Опитна станция по поливно земеделие през Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство, Окръжен център за инженерно внедрителска дейност, Комплексна опитна станция, Институт по памука и твърдата пшеница – териториално звено Пазарджик, Регионален център за научно-приложно обслужване в Пазарджик до Опитна станция по поливно земеделие Държавно предприятие.

Първоначално данните от дневниците от научните изследвания са използвани директно в практиката. Проучват се сортове на различни култури при поливни условия с установяване на поливните и напоителни норми, междуредовите разстояния и гъстотата на посевите, необходимите торови норми, видове обработки и т. н.

Важно място заемат демонстративните полета, показващи ефекта от напояване на различните сортове при условията на постоянно засушаване на климата.

За обслужване на производителите са разкрити зависимостите между степента на водообезпеченост и растежа, развитието и продуктивността на различни сортове от най-разпространените в района видове. Проучени и внедрени са едни от първите в страната полски сеитбообращения при поливни условия, част от които с уплътняване над 50%. Разработени са и продължават да се разработват основни елементи от технологиите за отглеждане на пшеница, ечемик, тритикале, фуражен грах, соя, репко, рапица, някои зеленчукови и цветни култури при условията на напояване в сравнително сухия район на Горнотракийската низина.

Продукция и услуги, които се предлагат

Експерименталната база произвежда висококачествени семена от култури, които трудно се придвижват от район в район, или са с малък коефициент на размножаване, с голяма пространствена изолация – пшеница, ечемик, тритикале, грах, соя, царевица, ориз, люцерна, пипер.

  • Сортоподдържане на пшеница, ечемик, грах и соя по договор с института, собственик на сорта – ОИР; СИП I г.; ПР и ПБ семена.
  • Семепроизводство – Б и С I от пшеница „Садово 1” и „Кристи”, ечемик „Обзор”, тритикале „Колорит” („Вихрен”), грах „Мир”, соя „Роса” и царевица Кн 613, 509.

По-важни научни проекти

През 2012 и 2013 г. работата на колектива включва изследвания:

ПО ДОГОВОР С ИНСТИТУТИ ОТ ССА – ИРГР в Садово, ИЗК в Марица, ИПК в Чирпан, ИЦ в Кнежа:

  • Проект ПОЗМ 87 „Усъвършенстване на параметрите за интензивно екологосъобразно земеделие при напояване в условията на засилващо се засушаване”;
  • Проект Р 93 „Обогатяване, оценка и поддържане на генетичните ресурси при зеленчуковите култури и картофи за целите на селекцията”;
  • Проект Р 101 “Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологическа пластичност, подходящи за сухите райони на страната”;
  • Проект ОЗХТ 81 „Разработване на агротехнически подходи за подобряване на продуктивността и качеството на зърното от твърда пшеница при условията на екологосъобразно земеделие”;
  • Проект Р 75 „Изпитване на хибриди царевица в ЕСО при поливни условия”;
  • Проект ПОЗМ 160 „Разработване на нови усъвършенствани агротехнически параметри и елементи от технологиите за производство на царевица за зърно, семена и силаж за различните агроклиматични райони на страната в условията на екологично и устойчиво земеделие”;

ДОГОВОРИ ИЗВЪН ССА – ИАСАС в София, „Рапул България” ЕООД, ВУАРР в Пловдив, Лесотехническия университет в София и други.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!