Меню

Опитна Станция по Животновъдство и Земеделие – Смолян

Адрес: 4700 Смолян, ул. „Невястата”35
Тел.: +359 301 63 501
Факс: + 359 301 63 502
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www. osjz-smolyan.hit.bg

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) в Смолян е създадена през юли 1928 г. със Заповед №4098 на Министъра на земеделието и държавните имоти като Държавна опитна краварница в град Пашмакли (днес Смолян). Целта е породно усъвършенстване на местното Родопско говедо и демонстриране постиженията на скотовъдната наука.

Научноизследователската, консултанската и приложната дейност на ОСЖЗ е насочена към съхранение и развитие на генетични ресурси от говеда, овце и пчели; усъвършенстване на храненето и отглеждането им и изграждането на устойчиви продуктивни системи с цел увеличаване приходите в отраслите; съхранение и развитие на растителни генетични ресурси и огранизиране на нов тип земеделие в съответствие с изискванията на вътрешния и външния пазар; информация, подпомагаща вземане на решение за ефективно управление на фермите; системи за оптимизация на храненето и оптимизация на изявата на генетичния потенциал.

 • В областта на говедовъдството се работи по поддържане, специализация, консолидация и усъвършенстване на съществуващите линии в елитното стадо на Българската Родопска порода и методи и подходи за съхранение на Родопското късорого говедо.
 • В областта на овцевъдството се осъществява дейност по съхранение, селекция и развъждане на Каракачанска, Среднородопска и Родопски цигай овце.
 • В областта на пчеларството - разработват се технологии за ефективно отглеждане на пчелни семейства, методи на селекция и съхранение на местна раса пчели от Южния резерват.

В областта на растениевъдството се работи по осъвременяване на технологии на плодопроизводство в планинските райони на България.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • ОСЖЗ извършва научноизследователска и консултантско-внедрителска дейност в областта на животновъдството и растениевъдството в планинските райони на страната.
 • Разработва проекти за финансиране на селскостопански дейности по различни национални и европейски програми и тенологии за производство на животновъдна и растениевъдна продукция.
 • Организира курсове за обучение на фермери, включително по Програмата за развитие на селските райони.
 • Произвежда и предлага за продажба:
 • елитен разплоден материал и животни за угояване от породите Българско родопско говедо, Каракачанска овца и Родопски цигай.
 • прясно и кисело краве мляко, краве масло, овче кисело мляко.
 • картофи, арония, касис, ягоди, малини, многоцветен пчелен мед.

По-важни научни проекти

 • „Използване на генетични ресурси в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството за производство на мляко и месо в планинските райони на България”.
 • „Създаване и консолидиране на високопродуктивни линии от Българско родопско говедо за производство на животинска продукция, отговаряща на стандартите на ЕС”,.
 • ”Използване на генетичния полиморфизъм на млечните протеини при селекцията и развъждането на млечните породи в Република България”.
 • ”Технологични решения за получаване на нови млечни продукти с повишено съдържание на антиканцерогенни вещества”.
 • ”Установявяне на подходящи дребно-плодови и плодово-лекарствени култури и сортове за използване на слабопродуктивни земи в биологичните технологии”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!