Меню

Опитна Станция по Земеделие – Кърджали

Адрес:6600 Кърджали,ул. „Миньорска” 1, п.к. 104
Тел.: +359 361 61 884
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие в Кърджали е създадена през 1929 г. като Опитно поле по тютюна със задача да обслужва тютюневото стопанство на Родопите. През 1951 г. Опитното поле се преобразува в Опитна станция по тютюна, като преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.

От 1962 г. е Комплексна опитна станция с три направления на научноизследователската работа: тютюн, почвена ерозия и овощарство върху наклонени терени, които се запазват като основни направления и в бъдещата работа на станцията. През 1994 г. КОС се преобразува в Станция за научно обслужване, през 2001 г. в Регионален център за научно-приложно обслужване и от 2008 г. в Опитна станция по земеделие, държавно предприятие по смисъла на Търговския закон, което извършва експериментално-производствена, приложна и обслужваща дейност в растениевъдството. Предметът на дейност се осъществява чрез експериментална работа в направления тютюнопроизводство и овощарство, управление на растителен генофонд, изпитване на нови сортове растения, научно-консултантска дейност и производство на семена и посадъчен материал.

Продукция и услуги, които се предлагат

Станцията е утвърдена като център за извеждане на различни етапи от сортоподдържащата селекция и за производство на базови и предбазови семена от ориенталски тютюн. Звеното е избрано от ИАСАС като експериментално поле за сортоизпитване на ориенталски тютюн и работи в това направление от 4 години. В Станцията се произвежда и посадъчен материал от лешник. Осъществява се консултантска и информационна дейност за решаване на конкретни технологични проблеми по искане на земеделските производители, разработват се технологична част за проекти по програмите на ЕС, както и на цялостни проекти за създаване на насаждения. Осъществяват се консултации на земеделските производители по технологични проблеми в тютюнопроизводството.

По-важни научни проекти

  • „Оптимизиране на технологиите за производство на качествени, екологично чисти тютюни” на ИТТИ в с. Марково, Пловдив.
  • ”Сравнително изпитване на храстовидно и едностъблено отглеждане при лешника”.
  • „Агроекологично изпитване на български и интродуцирани орехови сортове”.
  • „Селекция на нови сортове памук и генплазма с висок генетичен потенциал за добив и подобрено качество на влакното, толерантни на биотични и абиотични стресови фактори” на Институт по полски култури в Чирпан.
  • Договор с Фонд „Научни изследвания” - „Липиди, есенциални и токсични елементи в орехови и лешникови сортове, отглеждани в България - влияние на екологични фактори и промени при нарастване и съхранение на ядките”, в колектив с Института по органична химия с ЦФ – БАН, Химическия факултет на Пловдивския университет и Химическия факултет на Софийския университет.
  • Проект по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” с акроним AGRO_LESS „Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности с намалени разходи”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!