Меню

Опитна Станция по Тютюна – Хасково

Адрес: 6300 Хасково, ул. „Пловдивско шосе“, п. к. 77
Тел.: +359 38 622 150
Факс: +359 38 622 202
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по тютюна е създадена е през 1950 г. в Харманли като Тютюнева опитна станция към Министерство на земеделието. През 1961 г. с ПМС №169 Станцията преминава към Академия на селскостопанските науки (АСН). През 1962 г. на базата на Държавното земеделско стопанство в Хасково се създава Комплексна опитна станция (КОС) към АСН. С поредица от нормативни документи тя е преобразувана през 1982 г. в Окръжен център за инженерно-внедрителска дейност (ОЦИВД) към ОАПС в Хасково, след това отново като КОС към ССА през 1987 г. и Регионален център за научно-приложно обслужване (РЦНПО) през 2000 г., който от ноември 2008 г. е трансформиран в Държавно предприятие към ССА.

Независимо от многобройните промени основното направление на научноизследователска дейност в Станцията е било в областта на тютюнопроизводството.

През своята 63-годишна история Опитната станция в Хасково се утвърждава като авторитетно звено за комплексно решаване на проблемите, свързани с производството на основните за България типове тютюн – ориенталски, Виржиния и Бърлей.

  • Селекция на висококачествени сортове ориенталски тютюн и Виржиния. Селекционната дейност винаги е била приоритетна, имаща за цел създаване и внедряване в производството на сортове тютюн, отговарящи на конкретните пазарни, демографски, икономически и производствени условия. В станцията са създадени общо 38 сорта ориенталски тютюн и Виржиния. През отделните години над 50% от тютюневите площи в България са засети със сортове на Опитната станция в Хасково.
  • Сортоподдържане и семепроизводство на ориенталски тютюн и Виржиния.
  • Поддържане на богат генофонд от хибриди, линии и сортове с ценни за тютюна морфологични, биологични и стопански показатели.
  • Разработване на специализирани агротехнологии за отглеждане на тютюн. В цялата страна широко са внедрени създадените в Опитната станция в Хасково агротехнологии за отглеждане на ориенталски и едролистни тютюни от разсадопроизводството до прибирането, сушенето и манипулацията; култивационни съоръжения от оранжериен тип; устройства за равномерна сеитба и растителна защита; сушилни конструкции за ориенталски тютюн и други.

Продукция и услуги, които се предлагат

  • Сертифицирани елитни тютюневи семена.
  • Стокова продукция от тютюн, пшеница, слънчоглед, грозде.
  • Консултации, семинари, курсове, открити дни и информационни материали по всички въпроси на тютюнопроизводството.

По-важни научни проекти

  • Самостоятелен проект на тема „Създаване на нови висококачествени сортове ориенталски тютюн и Виржиния. Определяне параметрите на основните агрофактори за проява на продуктивния потенциал на сорта и получаване на типизирана конкурентоспособна суровина”.
  • Съвместен проект с Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково на тема „Оптимизиране на технологиите за производство на качествени, екологично чисти тютюни” със задача „Влияние на хранителния режим и гъстотата на разсаждане върху количествените и качествените показатели на новосъздадени сортове ориенталски тютюн”.
  • Съвместен проект с Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково на тема „Оптимизиране сортовата структура на ориенталски и едролистни тютюни чрез създаване, внедряване и поддържане на сортове, отговарящи на динамично променящите се пазарни условия” със задача „Селекция на нови сортове ориенталски тютюн от екотип Крумовград и Източен балкан чрез класически и биотехнологични методи”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!