Меню

Опитна Станция по Земеделие – Средец

Адрес: 8300 Средец, област Бургас, пл. „България” 1
Тел./Факс: +359 5551 77 93
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие в Средец, Държавно предприятие към Селскостопанска академия, е създадена през 1983 г. Основната й дейност е научноизследователска и приложна и включва експериментална работа в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд.

Продукция и услуги, които се предлагат

Опитната станция предлага разплоден материал от породите „Източнобалканска свиня” и „Българско сиво говедо”, които са местни породи и представляват Национален генофонд. Предлагат се също семена от пасищен райграс сорт „Странджа”. Дават се и консултантски услуги на фермерите в района.

Научни постижения

  • Създаден е нов сорт пасищен райграс „Странджа”, сертификат №10864/30.04.2010 г., представляващ многогодишна житна трева с многостранно приложение. През същата година е вписан и в Европейската сортова листа.
  • За първи път в района на Странджа и Сакар се извършва проучване с едногодишни и многогодишни тревни видове и смески, естествени ливади и пасища в условията на биологично земеделие.
  • Проучени са отделните технологични звена на едногодишните култури ръж и овес, подходящи за производството на диетични и детски храни в условията на биологично земеделие.

По-важни научни проекти

  • „Проучване състоянието на тревни асоциации в Странджанско-Сакарския регион и възможности за тяхното използване”.
  • „Влияние на агрометеорологичните фактори в района на Странджа върху растежа, развитието и продуктивността на български сортове и линии обикновена мека пшеница, ечемик и тритикале. Пластичност и стабилност на добивите и качеството на зърното”.
  • „Провеждане на експедиции в страната за събиране на местни адаптирани екоти пове от фуражни видове растения – пролет (І етап) – вегетативно; лято и есен (ІІ етап) – семена и вегетативно”.
  • „Изследвания върху технологични системи за производство на екологично месо и месни продукти от „Източнобалканската свиня”, отговарящи на европейските стандарти.
  • „Генетични и икономически аспекти при in situ и ex situ методи за съхраняване на българските породи говеда”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!