Меню

Опитна Станция по Земеделие – Хан Крум

Адрес: 9863 с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, ул. „Преслав” 1-А
Тел.: +359 5333 23 62
Факс: + 359 5333 23 61
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие в Хан Крум е създадена през 1957 г. със заповед № IV-3141 от 27.06.1957 г. на Министерски съвет. От 2008 г. със закон за изменение и допълнение на закона за Националния център за аграрни науки (бр.113 от 1999 г.; изм., бр.15 от 2003 г.) Регионалният център за научно-приложно обслужване се преобразува в Опитна станция по земеделие в. с. Хан Крум ДП, ЕИК 200465802, към Селскостопанска академия.

В опитната станция се извършва научно-изследователска дейност в три направления: Селекция на ориенталски и едролистни тютюни; Овощарство и Лозарство. В областта на тютюнопроизводството се проучват и съхраняват колекция от наши и интродуцирани сортове. Създават се нови сортове за района на Северна България. Извършва се сортоподдържане и семепроизводство на предбазови и базови семена на сортовете ориенталски тютюн – „Хан Тервел 39”, „Хански 277”, „Тича 117” и от тип Бърлей – „Бърлей 420” и „Плиска 2002”, създадени в станцията.

В отдела по овощарство се проучват български и интродуцирани сортове нектарини, присадени на различни подложки при условията на Североизточна България. В областта на лозарството се отглеждат и съхраняват 86 винени и десертни сортове лози. Разработват се проблеми, свързани с минералното хранене на лозата.

Продукция и услуги, които се предлагат

Опитната станция по земеделие в с. Хан Крум предлага овощен посадъчен материал от собствени и интродуцирани сортове, плодове от нектарини, череши, вишни, винено и десертно грозде, тютюневи семена и сух тютюн. От зърнено-житните - пшеница семепроизводство, и стокова продукция - ечемик и слънчоглед.

В химическата лаборатория се извършват растителни и почвени анализи за определяне на необходимостта от торене на трайни насаждения и полски култури.

По-важни научни проекти

Опитната станция участва със задача към проект на Института по овощарство в Пловдив Р-96 „Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси”.

Към проект на ИТТИ в Пловдив „Оптимизиране на сортовата структура на ориенталски и едролистни тютюни чрез създаване, внедряване и поддържане на сортове, отговарящи на динамично променящите се пазарни условия”.

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!