Меню

Опитна Станция по Земеделие – Лозница

Адрес: 7290 Лозница, Област Разград,ул. „Дружба” 37
Тел.: +359 8475 25 30 / 878 439 288
Факс: + 359 8475 25 30
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

С постановление на Министерски съвет № 43/ 29.04.2008 г. Опитната станция по земеделие в Лозница се обособява като самостоятелно държавно предприятие в структурата на ССА.

Растениевъдство

Обработват се 3560 дка чрез въвеждане на съвременен сеитбооборот при използване на високопродуктивни полски и технически култури с оглед запазване и подобряване на почвеното плодородие

Разширяване на площите за семепроизводство от царевица, пшеница, ечемик и слънчоглед, към които потребителите проявяват траен интерес, придружен с огромно доверие към нашето производство.

Опитната станция кандидатства по агроекологията мярка 214 наредба 2 за петгодишен план за въвеждане на 16-полно сеитбообращение за периода 2013-2017 година.

Овцевъдство

Отглеждат се общо160 овце. Основна цел е създаване на месодайно стадо овце чрез използване на кочове от специализирани породи за месо. Главната задача по отношение на овцевъдството е увеличаване броя на овцете поне с осем стада, за да има по-големи финансови показатели. Базата частично е възобновена със собствени средства.

Рибовъдство

В опитната станция се отглеждат и четири вида риба: шаран, амур, толстолоб и щука. Развива се спортен риболов. Угояват се различни видове риба с цел пазарна реализация. Наблюдава се значителен ръст при развитието на това направление. Изгражда се по-добра инфраструктура около водоема, както и съоръжения за производство на зарибителен материал.

Механизация

Обновяване на машинния парк, използване на възможности за финансиране по проекти.

 

Основна тенденция за развитието на Опитната станция по земеделие в Лозница е закупуването на нова земеделска техника по мярка 121 .Увеличаване на обработваемата площ и предоставянето на допълнителна земя от Дпоземлен фонд с цел окрупняване на производството. Всичко това е необходимост за изпълнението на поставената задача, произхождаща от нуждата на селскостопанските ни партньори.

Предприятието извършва механизирани услуги на частни стопани от района.

Целта е да се увеличат приходите от механизирани услуги , което от своя страна ще намали себестойността на продукцията.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!