Меню

Опитна Станция по Земеделие – Търговище

Адрес: 7700 Търговище, ул. „Кюстенджа” 91, п. к. 49
Тел.: +359 601 63 518
Факс: + 359 601 66 490
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по земеделие в Търговище води началото си от 1905 г., когато е основан Търговищкият овощен разсадник. Той заема площ от 476 декара общинска земя. От 01.07.1933 г. Разсадникът се нарича Държавен овощен разсадник, а от 26.05.1942 г. със Заповед № 1047 Министерството на земеделието и държавните имоти го обявява за опитен. През 1948 г. Разсадникът прераства в Държавно земеделско стопанство. С цел изпитване и внедряване на постиженията на селскостопанската наука и разработване на конкретни научни методи за решаване на научно-приложните въпроси на селското стопанство в Търговищки окръг от 01.01.1963 г. Държавното земеделско стопанство се преобразува в Комплексна опитна станция с Постановление №149 на МС от 06.09.1962 г. към системата на Академията на селскостопанските науки.

След няколко последващи преобразования от 2008 г. е преименувана на Опитна станция по земеделие, Държавно предприятие към Селскостопанска академия.

През всички периоди от своето развитие ОСЗ в Търговище е доказала, че със своята изследователска, научно-приложна и консултантска дейност служи на земеделието в региона и страната. Постигнати са успехи в селекционно-подобрителната работа в овцевъдството и говедовъдството. Научното звено участва в създаването на Североизточна българска тънкорунна порода овце и Червена и Черношарена породи говеда.

Вниманието на учените в областта на растениевъдството е насочено към решаването на въпроси, свързани със селекцията, семепроизводството и агротехниката на фуражните култури. Реален принос е постигнат към сортоизучаването и селекцията при някои овощни видове (лешник, орех и други).

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Опазване и усъвършенстване на генофонда в животновъдството и растениевъдството;
 • Технологии за хранене и отглеждане на говеда с цел осигуряване на безопасни здравословни и качествени храни;
 • Изпитване на екологосъобразни системи за отглеждане на полски култури;
 • Технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • племенни юници, кочлета и дзвиски за разплод;
 • технологии за отглеждане на говеда и полски култури;
 • среда за съхранение на семенен материал от коч;
 • семепроизводство на фуражни и полски култури;
 • стандартен овощен посадъчен материал от лешник.

Опитната станция по земеделие извършва:

 • изследователска, експериментална, производствена и консултантска дейност в областта на растениевъдството и животновъдството;
 • съхранява и поддържа генофонд от Североизточна Българска тънкорунна порода овце и 6 сорта лешници

По-важни научни проекти

 • „Разработване на съвременни развъдни програми за съхранение и усъвършенстване на генофонда от биволи, говеда и овце”;
 • „Актуализирани модели на хранене и отглеждане за производството на висококачествена и безопасна продукция от свине, биволи и говеда”.

В направление растениевъдство колективът участва в изпълнението на научни проекти по:

 • „Разработване на селекционни и технологични решения за конвенционално и екологично земеделие на фуражните култури”;
 • „Агробиологични и икономически изследвания върху интензивното черешово производство”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!