Меню

Опитна Станция по Кайсията и Земеделието – Силистра

Адрес: 7500 Силистра, Местност Меджиди табия,ул. „Десета” 4
Тел.: +359 878 820 530
Факс: + 359 86 820 145
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Опитната станция по кайсията и земеделието (ОСКЗ) в Силистра към Селскостопанска академия е правоприемник на Овощарската опитна станция, създадена с Постановление № 715 на Министерски съвет от 28 август 1952 г.

ОСКЗ е специализирано научно-изследователско учреждение със задача да извършва научно-приложна, експериментална, обслужваща и спомагателна дейност на национално ниво в областта на селекцията, интродукцията и агротехниката на кайсиевата култура в България. Разработва, експериментира и внедрява нови сортове, технологии и методи за анализ и оценка за производство и реализация на кайсиева продукция.

В Опитната станция се съхранява, поддържа и обогатява националният кайсиев генофонд от 540 сортообразци на кайсията от местен и чуждестранен произход, няколко ботанически вида кайсии, включително далекоизточните „Ансу”, „Муме”, „Манджурска”, „Виолетова”, „Сибирска”, както и редица междувидови хибриди. Колекционният й фонд е включен в Европейския кайсиев каталог и представлява основа за широка селекционна програма.

В ОСКЗ са създадени 11 оригинални сорта кайсии: „Филипопол”, „Силистренска късна”, „Албена”, „Силистренска компотна”, „Късна ряховска”, „Късна дряновска”, „Роксана”, „Боряна”, „Силистра 252”, „Дръстър” и „Истър”. Признати са две оригинални джанкови подложки за кайсията - „Жълта джанка 4” и „Айдемирска”, придаващи жизненост и дълголетие на кайсиевите дървета, и една сливова подложка „Зелена ренклода СД 4”, индуцираща умерен растеж на присадените сортове и една кайсиева подложка „Зарзала К1”.

ОСКЗ осъществява изследователската си дейност в рамките на ССА, структурирана в две основни направления:

Селекция, генетични ресурси и интродукция

Обхваща събиране, съхраняване, изучаване, използване и подобряване на генетичните ресурси при кайсиевата култура; генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове и подложки за кайсията; проучване на факторите за преждевременното загиване (апоплексия) на кайсиевите дървета.

Технологии за отглеждане на кайсиевата култура

Разработва агротехнологии за създаване и отглеждане на кайсиеви насаждения (балансирано хранене, торене и напояване); растителнозащитни технологии съобразно принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство (интегрирано и биологично производство на плодове); развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на кайсиевите дървета и качеството на плодовата продукция; технологии за производство на стандартен овощен посадъчен материал.

Продукция и услуги, които се предлагат

  • Разработване на технологични проекти, прогнози и програми за производство на кайсии и други овощни видове.
  • Предлага висококачествена плодова продукция от разнообразни кайсиеви сортове.
  • Произвежда стандартен овощен посадъчен материал, калеми от високодобивни и пазарно ориентирани сортове кайсии за условията на България и семена от подложки за кайсия.
  • Предлага консултантски и експертни услуги в областта на овощарството; организира семинари за обучение на овощари и пепиниеристи, открити дни и изложби на кайсиеви плодове.

По-важни научни проекти

  • ОСКЗ участва в изследователската програма на Селскостопанска академия с изследователски задачи към два научни проекта на Института по овощарство в Пловдив:
  • „Сравнителна оценка и управление на нови генетични ресурси от слива и кайсия и селекция насочена към устойчивост на шарка”.
  • „Проучване възможностите за екологично отглеждане на праскови и кайсии”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!