Меню

Институт по Тютюна и Тютюневите Изделия – с. Марково, Пловдив

Адрес: 4108 с. Марково, област Пловдив
Тел.: +359 32 672 364
Факс: +359 32 695 156
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ttpi-bg.com

 

Основни направления на научните изследвания

Научноизследователската дейност по тютюна в България започва през 1902 г. Сега е в състава на ССА към МЗХ. Предметът на дейност на Института по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика. Той е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим. ИТТИ е законово оторизирана за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.

Съобразно изследователската насоченост на работата ИТТИ е структуриран в две направления:

“Технологии в тютюнопроизводството“

Обхваща селекция на нови сортове тютюн; сортоподдържане; семепроизводство (обезпечава 90 % от тютюнопроизводството в България); поддържане на генофонд; растителнозащитни технологии; агротехнологии при производството на тютюн; алтернативно използване на земеделската култура тютюн.

“Технология на тютюна и тютюневите изделия“

Обезпечава изпълнението на законодателните ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) съгласно Директива 2001/37/ЕО и РККТ на СЗО; обслужва националните интереси относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия; експертен и дегустационен контрол на тютюневи изделия, спомагателни материали и тютюни от внос и местно производство; изследвания и разработване на методи за контрол на т. нар. “други тютюневи изделия“, различни от фабрично произвежданите цигари; дизайн на цигарите и прогнозиране състава на дима; сушене и ферментация на тютюна; химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Единствената в България лаборатория, акредитирана по ISO 17025:2006 – “ЛКИ-ИТТИ“ (лабораторен комплекс за изпитвания на тютюн, тютюневи изделия, спомагателни материали и почви);

Образователен център, акредитиран за обучение на фермери.

 

Дейността по направления е организирана в научните звена:

Направление “Технологии в тютюнопроизводството”:

 • Отдел “Селекция и семепроизводство”,
 • Отдел “Агротехника и растителна защита”,
 • Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Рила,
 • Отдел “Опитна станция по тютюна“ в гр. Гоце Делчев,
 • Опитни полета в с.Марково, с. Козарско, гр. Бяла Слатина.

Направление ”Технология на тютюна и тютюневите изделия”:

 • Отдел “Технология на обработка и преработка на тютюн”,
 • Отдел “Химия на тютюна и тютюневия дим”,
 • Лабораторен комплекс за изпитване /ЛКИ/.

 

По-важни научни проекти

ИТТИ участва в изследователската програма на ССА с пет проекта и международни проекти и програми:

 • Програми за проследяване появата, развитието и патогенитета на маната /Peronospora tabacina Adam/ “Blue Mold Information Service for the European –Mediterranean Zone” и “Collaborative Study оn Blue Mold”;
 • Програма ЕМТОС (Електронен модел за контрол върху тютюна);
 • Програма PITOC (Public Information Tobacco Control);
 • Програма GoToLab Европейска мрежа от държавни лаборатории за тютюна и тютюневите изделия, прецизиране и валидиране на методи за измерване на съставки и емисии на тютюневи изделия;
 • Програма TopLabNet в съответствие с чл. 9 на РККТ, Мрежа от лаборатории за изпитване тютюн към СЗО, изследване на тютюневи изделия на международно ниво и разработване на лабораторни методи и стандарти, относно изпитване на тютюневи изделия;
 • Проект Неконвенционално използване на тютюна и остатъците му от производството, преработката и обработката, съвместно с Изследователския институт по тютюна в гр. Прилеп, Македония;
 • Проект Проучване на съществуващата и създаване на нова ген плазма ориенталски тютюни за условията на Република България и Република Македония и др.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!