Меню

Институт по Рибни Ресурси – София

Адрес: 9000 Варна, бул. „Приморски” 4
Тел./Факс: +359 52 632 066
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ifrvarna.com

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по рибни ресурси (ИРР) във Варна е създаден през 1932 г. като Морска биологична станция с аквариум. С Постановление № 373 / 29.12.2006 г. е преобразуван от Институт по рибарство и аквакултури като третостепенен разпоредител с бюджетни средства в системата на Селскостопанска академия (Постановление №226/2008).

Предметът на дейност на института е научно и приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката, структурата и хранителната база на промишлените видове морски риби.

Дългогодишните научни изследвания, по които работи ИРР във Варна, включват: изучаване на биоразнообразието в Черно море; на промените в Черноморската екосистема под въздействие на различни антропогенни и климатични фактори; изследвания върху стопански ценни рибни и нерибни морски ресурси, морска аквакултура.

Резултатите са отразени в 21 проекта (2004-2008 г.) и 17 проекта през 2009-2013 -национални, международни, по 5-а,6-а и 7-а РП на ЕС.

Научната и приложната дейност на ИРР са немислими без акцент върху образователната дейност, залегнала в цялостната визия за развитие (Младежки консултативно-информационен център за акваристи; Контактен офис на В.ЕN.A-Солун, Гърция, за рибарство и аквакултури, студентски практики за Софийски университет, Тракийски университет, Пловдивски университет, МЕИ във Варна).

Атракционната дейност е част от приложната дейност на ИРР (изработка на научнопопулярни и тематични филми; издаване на тематични и детски книги; обучителни модули чрез аудио и видео системи; нови препарати; звукови ефекти). Основни структурно и тематично обособени научни звена са: хидробиология, ихтиология, молекулярна биология, Аквариум, библиотека и научноизследователски кораб “Проф. Ал. Вълканов”.

В областта на морското биоразнообразие се работи от 1932 г. Провежданите изследвания са комплексни, отразяват влиянието на екологичните фактори върху живите морски ресурси. Оценява се състоянието на фитопланктона в аквакултурите. Изследват се някои мекотели със стопанско значение пред българския бряг на Черно море (черна мида Mytilusgalloprovincialis, рапана Rapanavenosa, бяла пясъчна мида Chameleagallina). Създават се технологии за отглеждане на водорасли, риби , миди и тяхното приложение в различни отрасли на селското стопанство.

Проследява се популационната динамика на важните стопански видове: трицона, хамсия, меджид, сафрид, кефалови риби, калкан и др.; морфология, поведение и оценка на запасите. Извършва се молекулярно таксономично изследване на риби и нерибни ресурси чрез използване на ITS1 изменчивостта. Изследване на морските бозайници ( миграция, брой, размножаване, болести на делфините в Черно море.

Аквариума – най-старият на Балканския полуостров, построен през 1911 г. От откриването си на 17 юли 1932 г. до днес е център за популяризация на черноморската флора и фауна. Състои се от две основни части: жива експозиция с морски, сладководни и екзотични риби и две зали с препарирани морски организми, колекция от раковини, хербариуми.

От 50-те години на 20 век ИРР във Варна извършва постоянен мониторинг в крайбрежната и открито морска част пред българския бряг на Черно море с научноизследователския кораб “Проф. А. Вълканов”.

В библиотеката на института се съхраняват повече от 30 000 научни и специализирани издания, ръководства, архивни карти. ИРР е член на EURASLIC. Първото му издание е „Известия на морска биологична станция” и е отпечатано през 1933 г., досега има 43 тома.

По-важни научни проекти

 • „Динамика на хранителната база и промишлените рибни запаси в Черно море”;
 • „Биологични и популационни параметри на основните лятно размножаващи се рибни видове в зависимост от екологичните условия пред българския брягна Черно море”;
 • „Изследване баластните води на кораби, пристигащи в порт Варна, за определяне наличието на инвазивни видове”;
 • „Съвременна оценка на биоразнообразието в Черно море в съответствие с европейските изисквания: крайбрежна и открито морска част “;
 • „Изследване екосистемата на Черно море пред българския бряг в условията на климатични промени”;
 • „Използване на морски биологични ресурси и продукти от тях като екологични добавки за храни на птици и преживни животни”;
 • „Безопасност и хранителна стойност на черноморски продукти;
 • „Изследване режима и енергетичните характеристики на морските течения в северния и северозападния български черноморски шелф”;
 • „Изследване влиянието на рапана (Rapanavenosa) върху популацията от черна мида (Mytilusgalloprovincialis) и дънните ценози пред българския бряг на Черно море”;
 • „Изграждане на национална мрежа за мониторинг на черноморските делфини в България и разработване на конкретни мерки за понижаване отрицателното въздействие на риболова и околната среда върху тях“;
 • Com Fish; Up-Grade Black Sea Scientific Network ; COST Action 638; Black Sea Scene; NATO, EUR-OCEANS; IASON; EUROGEL; DANUBS; ENVIFISH

 

ПОСТОЯННИ НАУЧНИ КОНТАКТИ НА ИРР И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ: Участия в Комитет по оценка на ресурсите; “GEF’s Black Sea Environmental Program (BSEP)”; Работна група по популационна динамика (DYNPOP), (CIESM), (CEOS network), SCOR/ IOC, GLOBEC (SPACC)/IOC. ИРР е член на НК Постоянния секретариат на Черноморската комисия за опазване на Черно море от замърсяване, ACOBAMS. Сътрудничество с международни организации: FAO, IRD, CIESM, CIHEAM (Интернационален център по агрономия), IAD, AFS, Централен европейски университет.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!