Меню

Институт по Лозарство и Винарство – Плевен

Адрес: 5800 Плевен, ул. „Кала тепе” 1, п. к. 62
Тел.: +359 64 822 468
Факс: + 359 64 826 470
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ilv.my.contact.bg/

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по лозарство и винарство (ИЛВ) е създаден през 1902 г. като Държавна опитна и контролна станция, първата в България научноизследователска институция за лозарство и винарство. Регионът е с подходящи почвено климатични условия, богати традиции в отглеждане на лозата, поради което точно там е открито през 1890 г. и винарско училище.

 

Сорт и сортоподдържане

 • Усъвършенстване и поддържане на сорта чрез интродукция и проучване на агробиологичните и технологични качества на сортове и клонове лози и лозови подложки за обогатяване на сортовия набор в страната и за поддържане на генбанка. В момента генбанката на института включва 1695 културни сортове лози, 220 елитни хибридни форми и клонове, 89 директни хибрида и 41 подложки;
 • Хибридизация за получаване на нови сортове с ценни стопански качества, в т.ч. на десертни безсеменни и сортове с повишена устойчивост на ниски зимни температури и на някои икономически важни болести по лозата;
 • Клонова селекция за отбор на стопански ценни клонове от основните и от новоселекционираните лозови сортове и подложки у нас.

 

Винарство и химия

Извършват се технологични изследвания на винени сортове за производство на нови асортименти вина и напитки, при които се проучват:

 • интродуцирани и новоселекционирани сортове, клонове и хибриди;
 • влияние на някои технологични и екологични фактори върху мъстта и виното;
 • създаване на нов асортимент от вина с деклариран географски произход и с контролирано наименование за произход, както и на екологично чисти бели и червени сухи вина, шампански и конячни виноматериали;

Определят се остатъчни количества от пестициди в почвата, лозата и гроздовите производи мъст, сокове, вина и високоалкохолни напитки.

 

Растителна защита

Провеждат се изследвания с цел:

 • биологични и екологични проучвания за установяване на нови данни за известни и зановоустановени вредители и физиология на болното лозово растение;
 • установяване на методи и средства за борба с вредителите, в т.ч. интегрирани системи за борба;
 • усъвършенстване и хармонизиране на схемата и методите за получаване на свободен от вирусни и други ситемни заболявания размножителен и посадъчен материал от категориите “базов” и “сертифициран”с нормативите на Европейския съюз.

 

Технологии

ИЛВ разработва следните проблеми:

 • усъвършенстване на технологиите за производство на лозов посадъчен материал;
 • установяване на подходящи системи за отглеждане на лозовите насаждения с цел оптимизиране количеството и качеството на гроздето и повишаване дълголетието на лозята;
 • запазване на почвеното плодородие, подобряване продуктивността на лозите с цел повишаване рентабилността на лозарското производство;
 • установяване на критерии за повишаване устойчивостта на лозовите растения към ниски зимни температури;
 • установяване на технически средства и технологии за механизиране на основните работни процеси в лозарството;
 • проучвания върху икономическите и организационните проблеми на лозарството, включващи разработване на пакет от икономически регулатори, мероприятия и организационни форми на високоефективно развитие на лозарството в условията на пазарната икономика.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът предлага лозов посадъчен материал, десертно грозде от ранни, средно-ранни и късни сортове, бели и червени вина и ракия собствено производство.

 

По-важни научни проекти

 • „Усъвършенстване на сортовия състав при десертното гроздопроизводство – 2011- 2013 г.”
 • „Оптимизиране на технологиите за ефективно производство на лозов посадъчен материал - 2011-2013”.
 • „Растителна защита и интегрирани системи за борба с вредителите в лозовите насаждения - 2011-2013”.
 • „Технологии и технологични подобрения в системата за отглеждане на лозата за конвенционално и биологично производство на грозде - 2011-2013”.
 • „Технологична характеристика и ароматичен профил на грозде и вино от някои сортове и клонове лози – 2013–2015”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!