Меню

Институт по Криобиология и Хранителни Технологии – София

Адрес: 41407 София, бул. „Черни връх” 53
Тел.: +359 2 868 13 63
Факс: + 359 2 868 33 73
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
Website: www.ikht.bg

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), гр. София към Селскостопанска академия е създаден с Постановление № 270 на Министерския съвет от 15 декември 2000 година чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация – София (основан 1973 г.); Секция „Химични и биохимични изследвания на растителните и животинските продукти” и секция „Технология на зърносъхранението и хлебопроизводството на ИЗХФП“ – Костинброд (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на йонизиращи лъчения – София; Института по пивоварна промишленост и хмелопроизводство – София (основан 1956 г.); Базата за развитие и внедряване на биологично-активни вещества – София и Института по месото – София.

ИКХТ извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично-активните вещества за растениевъдството. Разработва, експериментира и внедрява нови продукти, технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пиво, безалкохолни и алкохолни напитки и други.

 • В областта на криобиологията и лиофилизацията изследва механизмите на криопротекция; разработва технологии за производство на медицински и ветеринарно-медицински биопрепарати, лиофилизирани и специални храни за здравословно, профилактично и професионално хранене и за хранене при екстремни условия; извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати;
 • В областта на технологията на храните от растителен произход осъществява дейност, свързана със съхранението и качеството на зърното, технологията, качеството и безопасността на брашната, зърнените и хлебни изделия и специализираните храни на зърнена основа;
 • В областта на технологията на храните от животински произход работи по технологията, качеството и безопасността на продуктите от месо и яйца, млякото, млечните продукти и мазнините; разработва и внедрява технологии за преработка на месо и яйца; създава нови асортименти на месна и яйчна основа за масово и специализирано хранене;
 • В областта на технологията на пивото и напитките работи по технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото, функционалните, алкохолни и безалкохолни напитки; изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик, провежда микробиологични изследвания;
 • В областта на облъчването на храни работи по технологиите за стерилизация с гама-лъчи и лазерни лъчения, стимулация и удължаване съхраняемостта на селскостопанска продукция хранителни продукти;
 • В областта на биологично-активните вещества за земеделската практика разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения;

ИКХТ разполага с добра специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал, включващ 23 научни работници, от които 3 професори, 9 доценти, 6 главни асистенти и 5 асистенти.

ИКХТ, гр. София има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен (ОНС) „Доктор” по докторски програми: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества”, „Хладилна технология на хранителните продукти” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите.

ИКХТ включва секциите „Криобиология и лиофилизация”, „Технология на храните от растителен произход”, „Технология на храните от животински произход”, „Технология на пивото и напитките” и лабораториите „Облъчване на храни” и „БАВ за растениевъдството”. Популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и различни форми на съвременната рекламна дейност.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът по криобиология и хранителни технологии има значителен принос за развитието на съвременните хранителни технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, ниско алкохолни, безалкохолни, билкови и пшенични пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено–пшенични, диетични и профилактични видове хляб; технологии за варено-пушени деликатеси и полуфабрикати от птиче месо. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания. В ИКХТ са разработени и космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България става третата страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарната практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.

 

По-важни научни проекти

 • „Разработване на биоразградими и биосъвместими филмови покрития с приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост”
 • „Традиционни, усъвършенствани и нови храни, напитки и технологии”
 • „Безопасни храни от животински произход”
 • „Съвременни подходи за производство на растителна и животинска продукция с повишена биологична стойност“

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!