Меню

Институт за Изследване и Развитие на Храните – Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, п.к. 60
Тел.: +359 32 952 109
Факс: + 359 32 952 286
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.canri.org

 

Основни направления на научните изследвания

С ПМС №239 от 15.10.2010 г. Институтът по консервна промишленост в Пловдив, основан през 1962 г. с ПМС № 163 от 27.09.1962 г., е преименуван в Институт за изследване и развитие на храните (ИИРХ), запазвайки статута си на юридическо лице в системата на Селскостопанска академия в София. Промяната е продиктувана от новите приоритети на българската хранителна индустрия и е в унисон със световните тенденции в развитието на хранителната наука.

Предметът на дейност на Института е разработване на нови технологии и нови асортименти здравословни и функционални храни и напитки, отговарящи на критериите за качество, безопасност и достъпност.

Научноизследователската, приложната и обслужващата дейност на ИИРХ се извършва в отделите „Иновативни продукти и технологии“, „Безопасност и качество на храните“, „Продоволствена сигурност и маркетинг на храните“, „Лаборатория за изпитване на храни“ и “Научна информация”.

Институтът разполага с добра специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал от 12 научни работника и има програмна акредитация за обучение в образователната и научна степен „Доктор“ по докторска програма шифър 5.12 „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“.

Лабораторията за изследване на храни, напитки, води и други продукти е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025&2006 и притежава сертификат №23ЛИ/28.08.2013.

Институтът популяризира научните резултати и постижения чрез провеждане на Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, открити дни и чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и др.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

В ИИРХ се предлагат продукти и услуги в следните направления: Формулиране (преформулиране) и дизайн на храни - консервирани, функционални и здравословни, замразени, храни с повишена биологична стойност, сушени плодове и зеленчуци, екструдирани брашна и др.; Разработване и внедряване на нови (енергоспестяващи) технологии за преработка и съхранение на продукти от растителен и животински произход в съответствие със съвременните изисквания за безопасност и качество на храните; Контрол на безопасността и качеството на храните - разработване на физични, химични и микробиологични методи; Сензоренанализ и потребителски тестове; Консултиране, разработване и внедряване на системи за безопасност и качество на храни; Разработване на прогнози, концепции и програми за развитието на хранителната промишленост и суровинната й база и други.

 

По-важни научни проекти

Учените от ИИРХ имат опит в разработването на проекти, финансирани от национални и международни програми и организации - INCO, 4-а и 5-а РП на ЕК, Програма на Американската агенция за международно развитие, Фонд „Научни изследвания“ и други, по-важните от които са:

 • „Неразрушаваща NIR-технология за оценяване вътрешното качество на плодове и зеленчуци, елиминирайки смущаващия ефект на кората им“;
 • „Разработване и трансфер на технологии за преработка на фъстъци в България“;
 • „Разработване, адаптиране и внедряване на системи за контрол на качеството и безопасността на консервирани храни“ и други.

 

В ИИРХ се разработват 7 проекта по програми на ССА:

 • „Анализ на качеството на плодовете чрез деструктивни и недеструктивни физични методи“;
 • „Разработване на технологии и формули на здравословни храни с намалено съдържание на сол, захар и мазнини. Определяне срок на годност“;
 • „Разработване на иновативни технологии и компонентни състави от традиционни и нетрадиционни суровини и приложението им в хранителната индустрия“;
 • „Разработване и валидиране на методи за контрол на безопасността и качеството на храните“;
 • „Разработване на технологии за получаване на напитки от плодове, зеленчуци и билки чрез използване на ниско скоростен метод на екстракция“;
 • „Енергийно ефективни нови технологии за преработка на зеленчуци“;
 • „Производствен потенциал в селското стопанство и хранителната индустрия“.

 

Работи се и по 2 проекта, финансирани от МОН:

 • „Разработване на формули и технологии за функционални храни”;
 • „Физични методи за контрол на качеството на пресни и съхранявани натурални и с ядливи покрития хранителни суровини (плодове и зеленчуци)“.

 

Разработва се и един проект, финансиран от Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите на ЕК - „Европейска мрежа за проследяване на преформулирането на храни. Идентифициране и обмен на добри практики за малките и средни предприятия и потребителите (SALUS)“.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!