Меню

Институт по Земеделие – Кюстендил

Адрес: 2500 Кюстендил
Тел.: +359 78 522 612
Факс: + 359 524 036
е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.iz-kyustendil.org

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по земеделие в Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска академия към Министерство на земеделието и храните и е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Той е правоприемник на откритата със Заповед на Министерство на земеделието № 2646 от 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в. Кюстендил. Към Института са обособени два отдела.

Научноизследователската дейност на сътрудниците от отдел „Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения“ е насочена към:

Разширяване и обогатяване на генофонда при ябълка, череша, слива, вишна, круша, грозде и подложки за овощните видове; Проучвания върху агробиологичните и стопанските качества на събраните сортове и подложки, преценка и отбор на най-ценните от тях и предлагането им на производствената практика; Използването на богатия генофонд от сортове и подложки като донори в селекционния процес за получаване на ценни хибриди и нови сортове с желани качества; Използването на методите на тъканните култури и ембриокултурите при селекцията на нови ранозреещи сортове, сортове, устойчиви на абиотични стресови фактори и тяхното бързо размножаване; Проучване на взаимоотношението между сорт и подложка и подбор на най-подходящи комбинации между тях; Проучване на десертни сортове лози при екологичните условия на Западна България; Интродукция, изучаване и конкурсно сортоизпитване на ягода, малина, къпина, касис, червено френско грозде, бодливо немско грозде, арония и облепиха; Селекционна дейност при ягода и малина; Усъвършенстване на технологии за производство на автентичен посадъчен материал от овощни и ягодоплодни култури.

Научноизследователската дейност в отдел “Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения” е насочена към:

Установяване на биологически и стопански изгодни формировки при ябълка и череша и прилагане на подходяща резитба за формиране на короните и поддържането им през плододаващия период; Оптимизиране на хранителния режим при ябълка и череша чрез подходящо органоминерално торене; Оптимизиране поливния режим на ябълката в условията на капково напояване; Идентифициране, етиология и епидемиология на гъбните болести по овощните видове; Проучване чувствителността на нови черешови, вишневи и ябълкови сортове към икономически най-важните гъбни и бактерийни болести в района и изясняване ролята на агротехниката върху развитието на болестите и неприятелите по овощните видове; Идентифициране на причинителите на вирусни болести по семковите и костилковите овощни видове. Проучване на разпространението им и характеристика на икономически най-важните вирусни болести; Установяване видовия състав и популационната динамика на основните вредители по черешата, вишнята, ябълката, малината и на техните биологични регулатори – хищници и паразити; ролята на екологичните фактори върху плътността на неприятелите и размера на щетите, които причиняват и разработване на борбата срещу тях; Разработване и внедряване на технологии за конвенционално, интегрирано и биологично производство на ябълки, череши, малини и ягоди; Икономическа оценка на технологии за създаване и отглеждане на ябълкови и черешови насаждения; Установяване на подходящи технологии за отглеждане на броколи.

Институтът има програмна акредитация за обучение в образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научни специалности „Селекция и семепроизводство на културните растения” и „Овощарство”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

В резултат на интензивна селекционна дейност в Института по земеделие в Кюстендил са създадени 8 сорта череши; 5 ябълки; 4 круши; 4 сливи; 1 праскова; 1 кайсия ; 8 малини и 4 ягоди; 2 подложки за череша и 1 за ябълка.

При проявен интерес биха могли да се сключат лицензионни договори за ползване и реализиране на производствени резултати и произвеждане на посадъчен материал от сортове, собственост на Института.

Институт по земеделие в Кюстендил разработва и цялостни технологии или отделни технологични решения за създаване и отглеждане на овощните култури на база подбор на най-подходящи сортове, подложки или сортоподложкови комбинации съобразно конкретните екологични условия. В това отношение приоритетни са технологиите за създаване и отглеждане на насаждения от череши, вишни, ябълки, сливи, круши, ягоди, малини, къпини, касис и арония. Научноизследователската програма е насочена и върху производството на интегрирана и биологична плодова продукция.

Институтът предлага посадъчен материал и плодова продукция от основните и перспективни сортове.

 

По-важни научни проекти

  • Институтът участва в изследователската програма на ССА със 7 самостоятелни проекта и две задачи към проекти на други институти от системата на ССА.
  • Работи по един проект по линия на двустранно НТС между България и Китай, който се финансира от МОН .
  • Сключи ни са и три довора с МОН за подкрепа на специализирани публикации в реферирани печатни издания и такива с импакт фактор.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!