Меню

Институт по Земеделие – Карнобат

Адрес: 8400 Карнобат, ул. „Индустриална” 1
Тел.: +359 559 22 731
Факс: + 359 559 25 847
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по земеделие (ИЗ) в Карнобат е основан с Указ № 74 на Негово величество цар Борис III от 28.11.1925 г. Намира се в района на Югоизточна България, който се отличава със сравнително благоприятни условия за селскостопанска дейност.

Основните направления на научно-изследователската му дейност са:

 • Селекция и семепроизводсво на ечемик и овес.
 • Растителна физиология и биохимия.
 • Технологии за производство на полски култури.
 • Растителна защита.
 • Почвознание и арохимия.
 • Селекционно подобряване и поддържане на породите овце „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

Изпълнението на научно-изследователската програма е организирано в две секции:

В секция „Селекция” се провеждат селекционно-генетични изследвания за създаване на нови сортове ечемик, овес и кориандър с повишена продуктивност, подобрени качества на зърното и повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес. Изпълнява се и селекционно подобрителна програма в областта на овцевъдството, целяща поддържане и подобряване на породите овце – „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

В секция „Агротехника” изследванията са насочени към разработване и внедряване на енергоспестяващи технологии за устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящата се климатична и стопанска обстановка на България, добри земеделски практики при отглеждане на зърнено-житни култури в системата на биологично земеделие, както и изследвания в новото направление за биодинамично производство на зърнено-житни култури като основа за получаване на безопасни, здравословни храни и опазване на екосистемите.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Сертифицирани, висококачествени семена от сортовете ечемик „Обзор”, „Емон”, „Перун”, „Лардея”, „Орфей”, „Загорец”, „Имеон”, „Аспарух”, „Кубер”, „Сайра”, „Девиния”, „Одисей”, „ИЗ Бори”, „Божин”, „Веслец”, „Ахелой 2”; пшеница – сорт „Миряна”; овес – сорт „Кехлибар”.
 • Разплодни животни от породите „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.
 • Технологии за отглеждане на ечемик, овес, кориандър, ръж и други полски култури, съобразени със специфичните изисквания на новите сортове и конкретните почвено-
 • климатични особености.
 • Лабораторни анализи на почвени и растителни проби.
 • Картиране на плевели в производствени посеви.
 • Сключване на лицензионни договори за семепроизводство на семена от сортове ечемик, пшеница и овес, създадени в Института.
 • Изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти в областта на растениевъдството и животновъдството.
 • Обучение на фермери.

 

По-важни научни проекти

 • „Обогатяване на генетичното разнообразие при ечемика и създаване на сортове с висока продуктивност, подобрено качество на зърното, устойчиви на абиотични и биотични фактории”.
 • „Селекционно-генетични изследвания за създаване на нови сортове овес с висока адаптивна способност и подобрени стопански качества”.
 • „Селекционни, имунологични, агротехнически и химико-технологични изследвания, необходими за създаване на нови сортове и технологии кориандър”.
 • „Разработване и внедряване на енергоспестяваща технология на устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящите се климатична и стопанска обстановка на Република България”.
 • „Разработване на добри земеделски практики при отглеждане на зърнено-житни култури в система на биологично земеделие”.
 • „Биодинамично производство на зърнено-житни куртури като основа за получаване на безопасни, здравословни храни и опазване на екосистемите”.

„Селекционни схеми за разширяване влиянието на генетичните компоненти на Карнобатска местна порода с цел създаване на популация за производство на качествено агнешко месо”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!