Меню

Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив

Адрес: 4003 Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
Тел.: +359 32 952 296
Факс: + 359 32 960 177
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.izk-maritsa.org

 

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК „Марица”) в Пловдив е създаден през 1930 г. като Държавна земеделска опитна станция със задача да води научноизследователска работа по подобряване на зеленчуковите култури, ориза, фуражните и ликовлакнодайните култури, както и по проблемите на напояването. През 1956 г. станцията прераства в отраслов институт по зеленчукови култури. Сега е в състава на ССА към МЗХ.

ИЗК „Марица” извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на селекционната и сортоподдържащата дейност и технологиите за отглеждане на зеленчуковите култури. Съобразно изследователската си насоченост ИЗК е структуриран в две направления:

Селекция, сортоподдържане и интродукция

 • Приложение на конвенционалните и биотехнологични методи за създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи с добри стопански качества – добивност, ранозрелост; с добри химико-технологични качества – балансирано съдържание на натурални вещества – захари, киселини и багрила, високо сухо съдържание, богати на витамини, -каротин и ликопин, подходящи за прясна консумация и приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори.

Технологии в зеленчукопроизводството

 • Усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.

ИЗК „Марица” разполага с добра изследователска база и висококвалифициран персонал, включително 26 научни работници, от които 3 професори и 12 доценти. С образователна и научна степен са 19 учени.

ИЗК „Марица” има програмна акредитация за обучение по докторски програми „Селекция и семепроизводство на културните растения” и „Зеленчукопроизводство”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Сортове основни зеленчукови култури и технологии за отглеждането им.
 • Проектиране на зеленчукови градини.

В ИЗК „Марица” са структурирани лаборатории по агрохимия и растителна защита, които извършват анализ на почва и води и препоръки за торене, диагностика и средства за защита на растенията.

 • Автентични зеленчукови семена; лицензи за семепроизводство.

По-важни научни проекти

 • „Създаване на линии, сортове и F1 хибриди зеленчукови култури и картофи с повишен потенциал за добив и качество”.
 • „Висококачествени Solanaceous култури за консуматори, преработватели и производители чрез изучаване на естественото биоразнообразие”.
 • „Оптимизиране на системите за производство на сертифицирани семена от български сортове картофи”.
 • „Екологични енергоефективни подходи за поддържане на почвеното плодородие и опазване на зеленчуковите култури от болести и неприятели при интегрирано производство в култивационни съоръжения”.
 • „Изследване на нови технологични елементи при различни системи за производство на зеленчуци”.
 • „Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу болести и неприятели по зеленчуковите култури”.
 • „Методични основи и технологични решения за биологично производство при зеленчукови култури в полски условия”.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!