Меню

Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Адрес: 2232 Костинброд, сп. „Почивка”
Тел.: +359 721 68 940
Факс: + 359 721 66 029
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.ias.bg

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по животновъдни науки (ИЖН) е създаден през 1950 г. Изграден е като научно-методически център със собствена експериментална база, включваща земя, експериментални обори, лаборатории и животни. Той е единственият специализиран научен институт у нас в областта на животновъдството със 7 научни отдела, в които се извършват изследвания в следните основни направления: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите; Биохимия и физиология на селскостопанските животни; Репродукция; Птицевъдство; Говедовъдство; Овцевъдство; Специални отрасли – пчели, зайци, коне.

Институтът има програмна акредитация за обучение в образователната и научна степен

„Доктор” по 7 научни специалности.

Постиженията на ИЖН са свързани със следните научни разработки:

Проучване на алтернативни източници на протеин и енергия, като са използвани отпадни продукти от производството на биогорива. Разработване на дажби за различни видове и категории селскостопански животни и птици.

Технологични режими при преработка и съхранение на фуражите.

Изследване на физиологията на стреса и възможностите за неговото редуциране, ранна диагностика на абиотичния и технологичния стрес при селскостопанските животни и птици.

Изпитване на различни методи и хормонални препарати за суперовулация и синхронизация на овулацията при крави. Разработване на хормонални и нехормонални схеми за синхронизация на запложданията и увеличаване плодовитостта при овцете.

Разработване на селекционни програми за различни видове и породи селскостопански животни и програми за запазване и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството.

Разработване на съвременни технологии за конвенционално и биологично отглеждане на различни видове селскостопански животни, птици и пчели.

Изпитване и хибридизация при отделните видове животни за повишаване на продуктивността за практиката.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Институтът извършва:

 • Оценка качеството на животинската продукция (мляко, месо, вълна, яйца, пчелни продукти).
 • Общ химичен и микробиологичен анализ на фуражите.
 • Експертна и консултантска дейност по основните научни направления.
 • Курсове за обучение на фермери.

Институтът предлага:

 • Овце от породите „Синтетична популация Българска млечна”, „Ил дьо Франс” и „Каракачанска”.
 • Говеда - телета месодайно направление от породата „Лимузин”.
 • Коне – „Тракененска” порода.
 • Зайци – от породите „Бял новозеландски” и „Калифорнийски”.
 • Пчели – пчелни майки, пчелни роеве и пчелни продукти.
 • Птици - разплодни яйца, еднодневни пилета и ярки от общоползователно и яйценосно направление.

По-важни научни проекти

 • „Производство и качество на подобрени суровини – месо и мляко. Показатели и критерии за оценка”.
 • „Ефективно оползотворяване на фуражите и намаление на вредите върху околната среда чрез хранене на традиционни, нетрадиционни отпадъчни фуражи и адитиви и технологични обработки”.
 • „Повишаване ефективността при отглеждане на пчелните семейства чрез технологични и селекционни методи и усъвършенстване на пчелното млечице”.
 • „Оптимизиране на продуктивния процес и повишаване плодовитостта в животновъдството чрез прилагане на съвременни биотехнологични методи при размножаване на различни видове селскостопански животни”.
 • „Характеристики на генеалогията, фенотипни параметри на популацията коне с тракенненски и източнопруски произход в България с оглед разработване на програма за селекция”.
 • „Изследване на продуктивното дълголетие и конкурентността на млечните породи говеда”.
 • „Оценка на фенотипното и генетичното разнообразие при породата „Лимузин” в условията на изграждане на отворен развъден нуклеус. Икономическа оценка”.
 • „Стрес и зоохигиенни проучвания при селскостопанските животни”.
 • „Оптимизиране системите на селекция и репродукция при овце от синтетична популация българска млечна за ефективно производство на овцевъдна продукция. Анализ и оценка на генеалогичната структура”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!