Меню

Земеделски Институт – Шумен

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл.1
Тел.: +359 2 971 00 14
Факс: + 359 2 971 39 13
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.iae-bg.com

 

 

Основни направления на научните изследвания

Институтът по аграрна икономика е публична изследователска организация със 78-годишна история. Основан е през 1935 г. Сега е в състава на ССА към МЗХ. От 1 март 2012 г. по решение на УС на ССА и във връзка с изпълнение на ПМС 29/14.02.2012 г. в състава на ИАИ беше приета голяма част от закрития Институт по информационно осигуряване на системата.

От основаването си досега ИАИ е единственият специализиран институт за научни изследвания в областта на организацията и икономиката на селското стопанство в България. Институтът извършва научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на общата селскостопанска политика на ЕС; аграрна политика на България; икономика и организация на отраслите и отраслевите вериги в аграрната сфера; икономика на аграрните структури; развитие на селските райони; устойчиво земеделие и агроекология; финансова система на земеделието; маркетинг и конкурентоспособност.

ИАИ включва съобразно дейността си отделите „Икономика на земеделието и ХВП”, „Икономика на земеделските стопанства”, „Земеделска политика и развитие на селските райони”, „Специализирана научна периодика” и „Информационно осигуряване”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

ИАИ разработва научно-изследователски проекти в следните области:

 • Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделието и ХВП.
 • Обща селскостопанска политика на ЕС и развитието на селските райони.
 • Управление на риска в земеделието.
 • Квантифициране на икономическите и социалните ефекти от подкрепата на доходите и на развитието на селските райони в периода 2014 – 2020 г.
 • Управление на иновациите в земеделието.
 • Екоуправление в селското стопанство.
 • Вътрешноотраслово и стопанско преструктуриране в аграрната сфера.
 • Разработва програми, стратегии, методики, нормативи, бизнес и инвестиционни проекти.
 • Прави оценки на технологии, земеделски земи и дълготрайни материални активи.
 • Извършва консултантска дейност.
 • Обучава докторанти – ИАИ има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по докторски програми „Икономика и организация на труда”; „Икономика и управление (по отрасли - в селското стопанство)”; „Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли – в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост).
 • Участва в разработването на международни проекти.
 • ИАИ включва и Централна селскостопанска библиотека - най-голямата в страната специализирана библиотека в областта на селското стопанство и хранителната промишленост. Обслужва с информация най-широк кръг потребители и е координатор на изградената библиотечно-информационна мрежа за научна аграрна информация в България.
 • В ИАИ се издава и специализирана научна периодика: списанията Bulgarian journal of agricultural science, „Селскостопанска наука”, „Растениевъдни науки”, „Животновъдни науки”, „Почвознание, агрохимия и екология”, „Икономика и управление на селското стопанство”, „Селскостопанска техника”.

По-важни научни проекти

 • „Квантифициране на икономическите и социалните ефекти от подкрепата на доходите и на развитието на селските райони в периода 2014-2020 г”.
 • „Управление на иновациите в земеделието”.
 • „Екоуправление в селското стопанство”.
 • „Вътрешноотраслово и стопанско преструктуриране в аграрната сфера”.
 • „Управление на риска в земеделието”.
 • „Обща селскостопанска политика на ЕС и развитието на селските райони”.
 • „Ефекти от прилагането на ОСП на ЕС върху земеделието и ХВП”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!