Меню

Земеделски Институт – Шумен

Адрес: 9700 Шумен, бул. „Симеон Велики” 3
Тел.: +359 54 830 448
Факс: + 359 54 830 455
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.agricinst.eu

 

Основни направления на научните изследвания

Земеделският институт в Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Научноизследователския и проекто-конструкторски институт по свиневъдство (НИПКИС), Научноизследователския институт по биволовъдство с център по биотехнологии и Института по захарно цвекло „Проф. Ив. Иванов”.

Научните изследвания имат комплексен характер и обхващат основните структуро-определящи направления в областта на животновъдството в страната. По отношение на растениевъдството провежда селекцията на цвеклото и соргото.

Научноизследователската дейност на Земеделския институт в Шумен в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в областта на популационната генетика, хранене, съобразено с оптималните норми и намаляване замърсяването на околната среда, технологии на отглеждане и производството на безопасни храни.

В областта на растениевъдството научните проекти са свързани с биологията, селекцията и растителната защита на захарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса. Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита. Приоритетно се водят изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия като източник на органични подсладители.

Институтът е акредитиран по научните специалности “Говедовъдство и биволовъдство”, “Свиневъдство”, „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” и “Селекция и семепроизводство на културните растения” за подготовка на докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

Основни дейности

 • Генетика и селекция, хранене и технологии за отглеждане на селскостопанските животни.
 • Селекция и растителна защита на захарно, кръмно и салатно цвекло и сорго.
 • Обучение на докторанти.
 • Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.
 • Дългосрочни (150 часа) и краткосрочни (30 часа) курсове за обучение, финансирани от ДФЗ.

Продукция и услуги, които се предлагат

РАЗРАБОТВА:

 • Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в областта на биволовъдството, говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството;
 • Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеда, свине и овце според изискванията на ЕС;
 • Системи за хранене в основните подотрасли на животновъдството;
 • Проекти за подпомагане на селскостопанските производители по оперативни програми на ЕС.

ПРОВЕЖДА СЕЛЕКЦИЯ НА:

 • Захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Сорго за зърно и зелена маса;
 • Етерично-маслени и лечебни растения;
 • Технологии за производство на захарно и кръмно цвекло и сорго.

РАЗПОЛАГА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ПО:

 • Окачествяване на фуражите;
 • Физико-химичен състав на млякото;
 • Качество на месото;
 • Почвознание;
 • Тъканни култури;
 • Фитопатология и цитологична лаборатория;
 • Технологична лаборатория за захарно, кръмно и салатно цвекло.

 

В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ В ШУМЕН Е ИЗГРАДЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ФЕРМЕРИ, КЪДЕТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ:

 • Курсове по изкуствено осеменяване;
 • Курсове за доячи;
 • Курсове за отглеждане на захарно, кръмно и салатно цвекло;
 • Семинари, информационни дни и консултации.

 

От основаването на института досега са създадени и утвърдени 7 породи и хибриди животни. В свиневъдството: „Дунавска Бяла” и Линия CH - „Ландрас”, хибриди „Шумен 1 и 2” и „Плевен 1”; в биволовъдството – „Българска Мурра”; в овцевъдството – „Синтетична популация българска млечна”, а в областта на растениевъдството - 22 сорта захарно, кръмно и салатно цвекло, 1 сорт суданка ”Ендже” и 2 сорта сорго за зърно – „Максиред” и „Максибел”.

 

По-важни научни проекти

 • „Оценка и оптимизиране на факторите, влияещи върху комфорта (WELFARE) и продуктивността при отглеждане на селскостопанските животни”;
 • „Разработване на селекционни и технологични решения за конвенционално и екологично емеделие на фуражни култури”;
 • „Актуализиран модел на хранене и отглеждане за производство на висококачествена и безопасна продукция от свине, биволи и говеда”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!