Меню

Земеделски Институт – Стара Загора

Адрес: 6000 Стара Загора
Тел.: +359 42 606 991
Факс: + 359 42 607 048
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.szinstitute.com

 

Основни направления на научните изследвания

Земеделският институт се намира в Централна Южна България, на 8 километра югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край града, създадено през 1899 година.

Научноизследователската му дейност винаги е с научно-приложен характер, тясно свързана с потребностите на практиката, а това определя неговото важно място и значимост и в бъдеще.

Основни направления на научите изследвания са: Иновативни технологии на управление на информацията с цел постигане на неизместени оценки на генетичната и фенотипна вариабилност на важните икономически признаци при селскостопанските животни; Изследване на спомагателни признаци, свързани с повишаване на устойчивостта и продължителността на продуктивния живот на селскостопанските животни; Нови селекционни признаци, свързвани с повишаване икономическата ефективност от производството и преработката на мляко; Геномни технологии – генетични маркери, SNP и др.; Иновативни технологии за оценяване на развъдната стойност на селскостопанските животни, научни технологии за оценка икономическите тегла на продуктивните селскостопански животни и създаване на икономически индекси за селекция; Научни методи за анализ на хетерозиса и комбинативната способност при селскостопанските животни; Интродуциране на специализирани високопродуктивни породи говеда, овце, зайци и птици; Изграждане на информационна система за мониторинг на състоянието на генетичните ресурси; Разработване на система от иновативни подходи в селското стопанство и научноизследователската дейност, гарантиращи устойчивост на аграрния сектор; Интегрирани системи за производство на животински продукти, гарантиращи безопасността на потребителя; Разработване на водоспестяващи технологии в селското стопанство; Технологично подпомагане на животновъдни ферми с различен размер, включително и за биологично производство на земеделска продукция; Възможности за намаляване на въглеродните емисии от животновъдството - създаване на научни технологии за мониторинг и управление на газовите емисии в селското стопанство; Разработване на хранителни технологии и системи за оптимизация на храненето и използване на нови за нашата страна протеинови и въглехидратни източници; Създаване на животни с намалени емисии на парникови газове при продуцирането си чрез селекционни методи; Управление на торовите маси, включително използване на животинските отпадъци като алтернативни източници на енергия; Разработване на системи и норми на поливане на различните култури, изследване химичния състав на поливната вода и почвата, свързани с екологичното земеделие; Възможности за отглеждане на бобови култури като източници на протеин при изхранване на селскостопанските животни.

Продукти и услуги, които се предлагат

Институтът по земеделие в Стара Загора предлага генетичен материал от породи кокошки, пуйки, зайци, говеда и овце за подобряване икономическата ефективност на съществуващите в страната генетични структури.

Анализи на химичен състав на сурово краве, биволско, овче и козе мляко, включително и индивидуална коагулационна способност на сурово краве и овче мляко. Анализ на качеството и хранителната стойност на фуражите и дажбите.

  • Прясно и кисело мляко от специализирания цех за производство на мляко.
  • Обучение на земеделски производители – краткосрочни и дългосрочни курсове; научно обслужване и консултантски услуги; разработване на проекти по различни програми; трансфер на добри производствени земеделски практики, разработване наръчници и системи за обучение.

По-важни научни проекти

  • „Анализ на генетични и външносредови влияния върху качеството на млякото от българските породи говеда, биволи, кози и овце”. Целите на този проект са да се установят: генетичният полиморфизъм на млечните протеини; индивуалната коагулационна способност на млякото от породите говеда, биволи, кози и овце в България. Той има принос към заздравяване на икономическата връзка между производство и преработка на мляко и млечни продукти. В него участват и водещи учени от университета в Падуа, Италия.
  • „Екологични аспекти на биологично разградими отпадни продукти, взаимодействието генотип - среда при различни породи селскостопански животни, анализирани чрез in vitro и in vivo системи”. Целта на настоящия проект е изготвяне на методология за индустрията - животновъдна, фуражна, мелничарска, преработвателна, за бърз анализ на ферментационните параметри на произведените от тях продукти; биоактивни вещества, произведени от отпадни продукти, създадени на базата на българските млечно-кисели бактерии продукти; хранителни компоненти, участващи в храненето на животни и птици; фармакокенетика на различни пробиотични вещества, имащи нутритивен и профилактичен ефект и взаимовръзки между проучваните признаци при различните породи животни  и птици и взаимодействието генотип - среда. В проекта участват и водещи учени от университета в Падуа, Италия.
  • „Биогазът като алтернативен източник на енергия в селските райони (rubigas)“. Проектът е финансиран по програма „Леонардо Да Винчи – Трансфер на иновации”. Координатор е Националният институт за изследване производството на животинска продукция в Краков, Полша. Партньори са Земеделският институт в Стара Загора, Словашкият университет, неправителствената организация CPIP-COMUNITATEA PENTRU INVATAREAPER-MANENTA от Румъния и консултантската фирма G.G. Eurosuccess от Кипър.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!