Меню

Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево

Адрес: 9520 Генерал Тошево
Тел.: +359 58 603 1257
Факс: 359 58 603 183
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.dai-gt.org

 

Основни направления на научните изследвания

Добруджанският земеделски институт е създаден през септември 1951 г. като селскостопански научно-изследователски институт след Постановление на Министерски съвет № 236 от 8 март същата година “За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”.

Началото е поставено от малък научен екип още през 1941 г. със създаването на Земеделския изпитателен институт в град Добрич. През 1976 г. се открива Лабораторният комплекс в града и до 1981 г. той се оборудва с най-модерните за времето си вегетационни съоръжения.

Днес Добруджанският институт има два основни сектора – “Наука” и “Производство”.

Сектор “Наука” включва четири основни отдела –“Селекция на зърнено-житни култури”, “Селекция на слънчоглед”, “Селекция на бобови култури” и “Агротехника”. Към него работят 32 научни сътрудника, 18 от които са хабилитирани.

“Селекция на зърнено-житни култури”. Целите на отдела са създаване на нови високопродуктивни сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, устойчиви на различни видове абиотичен и биотичен стрес, като се използват следните направления: обогатяване на генофонда от зърнено-житни култури с нови форми; проучване на тяхната екологична пластичност и стабилност; създаване на генетично разнообразие по пътя на междусортовата и отдалечената хибридизация; проучване устойчивостта на селекционните материали към абиотичен стрес; генетико-селекционни изследвания с цел повишаване на адаптивния потенциал; анализ на устойчивостта към брашнеста мана, кафява и черна ръжда на полски инфекциозен фон; установяване измененията в расовия със тав на патогените, изясняване типа на създадената устойчивост и нейната стабилност; биохимичен анализ на изходен селекционен материал, перспективни линии и нови сортове; оценка на физични свойства на зърното, сила на брашното и хлебопекарни качества.

“Селекция на слънчоглед”. Добруджанският земеделски институт е единственият селекционен център в България, в който се провежда целенасочена научно-изследователска дейност по основната за страната маслодайна култура – слънчогледа. Това определя и насоката на работа в секцията, а именно проучване генетиката при културния слънчоглед Helianthus annuus L. и дивите едногодиш ни и многогодишни видове от род Helianthus L. Основните направления на изследване включват създаването на: високодобивни сортове и хибриди слънчоглед с високо съдържание на масло; форми слънчоглед с нетрадиционен и диетичен състав на маслото; сортове и хибриди с високо съдържание на протеин; сортове и хибриди, устойчиви или толерантни към болести и неприятели. Селекционната дейност при слънчогледа се осъществява по пътя на междулинейната, междуродовата и междувидовата хибридизация, експерименталният мутагенезис и биотехнологичните методи. Селекционно-подобрителната и научно-изследователската дейност се подпомагат от изградените към секцията лаборатории по биохимия, фитопатология и тъканни култури.

“Селекция на бобови култури”. Основната задача в селекционно-подобрителната работа при бобовите култури (обикновен зрял фасул, пролетен фуражен грах, леща и нахут) е: селекционна оценка и описание на ценните от селекционна гледна точка генотипове; създаване на изходен селекционен материал; разработване и прилагане на нови ефикасни селекционни методи и създаване на нови сортове бобови култури, устойчиви на стресови фактори с висока и стабилна продуктивност, подходящи за механизирано отглеждане.

“Агротехника”. Изследователската работа се провежда в следните тематични направления: редуване на културите в сеитбообращения за конвенционално и алтернативно производство; системи на обработка на почвата в сеитбообращението; система на торене на културите в сеитбообращение; агрономически, агрохимични и агрофизични аспекти на почвеното плодородие; сортова агротехни ка и генотипна специфика на храненето; интегрирана борба с плевелите по полските култури; вред на и полезна ентомофауна при някои зърнено-бобови култури; технологични аспекти на механизацията при отглеждане на полски култури; икономически проблеми на земеделското производство.

Производственият сектор на института е основан през 1953 г. Предоставен му е статут на “Експериментална база” за проверка и внедряване на научните постижения: ускорено размножаване на

нови сортове и хибриди; производство на елитни семена с цел сортоподдържане; отглеждане на племенни разплодни животни. Разделен е на два отрасъла - растениевъдство и животновъдство.

Продукция и услуги, които се предлагат

Добруджанският земеделски институт обезпечава над 70% от производствените площи от зърнено-житни култури на Република България. Той е създал над 100 сорта зърнено-житни култури.

През 2014 г. на зърнопроизводителите ще се предлагат:

  • 14 сорта обикновена пшеница: „Енола”, „Аглика”, „Милена”, „Карат”, „Ивета”, „Славея”, „Кристи”, „Лазарка”, „Драгана”, „Кристал”, „Карина”, „Златица”, „Галатея” и „Мерилин”.
  • 2 сорта твърда пшеница: „Сатурн 1” и „Северина”.
  • 4 сорта тритикале: „Колорит”, „Акорд”, „Атила” и „Респект”.
  • 1 сорт зимен ечемик: „Каскадьор 3”.

Най-новите хибриди слънчоглед, създадени в института през последните години, са: „Сан Лука”, „Марица”, „Яна”, „Алпин”, „Валин”, „Велека”, „Вокил”.

Освен това на производителите са предоставени 19 сорта зрял фасул, 13 сорта леща и два сорта нахут.

Обучение на докторанти и специалисти. Добруджанският земеделски институт е акредитиран в обучението на редовни, задочни и свободни докторанти в областта на селекцията и семепроизводството, растителната защита и агротехниката на земеделските култури.

По-важни научни проекти

Добруджанският институт участва в изследователската програма на Селскостопанска академия с пет проекта:

  • P 124 – „Създаване на сортове ечемик, тритикале и твърда пшеница, пригодни за отглеждане при почвено-климатичните условия на България”.
  • Р 86 – „Създаване на хибридни сортове слънчоглед с повишена продуктивност и устойчивост на стресови фактори чрез комбинирано прилагане на класически и биотехнологични методи”.
  • Р 87 – „Създаване на изходен селекционен материал и селекция на нови сортове обикновен зрял фасул, грах, леща и нахут, устойчиви на стресови фактори”.
  • Р 113 – „Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и биотехнологични подходи и използване на отдалечената хибридизация”.
  • ПОЗМ 106 – „Проучване върху агротехнологични звена при основни полски култури в зависимост от системата на земеделие в района на Добруджа”.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!