Меню

Агробиоинститут /АБИ/, София

Адрес: 1164 София, бул. „Драган Цанков” 8
Тел.: +359 2 963 54 07
Факс: 02 963 54 08
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.abi.bg

 

Агробиоинститутът (АБИ) е създаден през 2000 г. и е правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) към Селскостопанска академия със седалище в Костинброд, създадена през 1985 г. АБИ е единственият в страната институт, чиято дейност се ръководи от Международен консул-тативен съвет (МКС).

Агробиоинститутът е организация към Селскостопанска академия, Министерство на земеделието и храните, за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като:

 • Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на растителните биотехнологии;
 • Усъвършенства методите и системите за интензифициране на селекцията при икономически важни за страната селскостопански култури чрез in vitro култивиране и съвременни генно-инженерни техники, геномни технологии, включително за биобезопасност;
 • Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и други прогнози, програми, концепции и планове за обществено-икономическото развитие на страната, възложени от ССА, МЗХ и др.;
 • Осъществява международното сътрудничество чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на Европейската общност, UNESCO, FAO, NATO, EUCARPIA, IAEA, ICGEB, университети, частни фирми и др., на двустранна и многостранна основа;
 • Агробиоинститутът е активен участник в европейските научни програми с 5 проекта по 6-а РП и 11 проекта по 7-а РП, и проекти по други европейски програми, финансирани от Европейската комисия;
 • В качеството си на Център за усъвършенстване (Centre of Excellence) АБИ координира научните изследвания и подготвя кадри в областта на растителните биотехнологии в страната и в регионален мащаб на Балканския полуостров;
 • Подготвя докторанти по научни специалности „Генетика“ и „Растителна защита“ и участва в повишаване квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • Извършва информационна и издателска дейност, като популяризира резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука.

Структурата на Агробиоинститута включва следните изследователски групи:

 • Растителни и генетични ресурси
 • Функционална генетика – житни
 • Функционална генетика – бобови
 • Биотичен стрес
 • Абиотичен стрес
 • Молекулярна генетика
 • Биоинформатика

Услуги, които се предлагат

В Агробиоинститута се извършват следните анализи:

 • за съдържание на ГМО;
 • за сортова идентичност чрез ДНК маркерни системи;
 • за чист от вируси посадъчен материал чрез ELISA анализи;
 • метаболитен профил на растителен материал чрез GC-MS анализ;
 • летливи компоненти на растителни проби и хранителни продукти (мляко и млечни продукти);
 • анализи за сухо вещество, пепел, протеиново съдържание в растителни проби чрез NIRS.

По-важни научни проекти

Научният състав на АБИ през последните пет години е разработвал 48 финансирани проекта, от които 5 към ССА; 24 към ФНИ, МОН; 6 по двустранно сътрудничество и 18 по 6-та и 7-ма РП на ЕК и 13 COST акции.

АБИ има потенциални възможности за разширяване на фундаменталните и приложни изследвания в областта на растителните и животински биотехнологии и да играе важна роля за селското стопанство в страната и чужбина.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!