Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

26.11.2019 - 26.01.2020 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската акдемия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност ...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

12.11.2019 - 12.01.2020 Главен асистент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в професионално ...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

01.11.2019 - 01.01.2020 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, анулира обявените с обяв­ление № 7513 конкурси...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

18.10.2019 - 18.12.2019 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен ...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

11.10.2019 - 11.12.2019 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

08.10.2019 - 08.12.2019 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за главен асистент по: професионалн...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие

08.10.2019 - 08.12.2019 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе

04.10.2019 - 04.12.2019 Главен асистент

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява два конкурса за академична длъжност „глав...

Прегледай