ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

17.01.2020 - 17.03.2020 Доцент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент по професионално...

Прегледай

Институт по фуражните култури – Плевен

10.12.2019 - 10.02.2020 Доцент

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професион...

Прегледай