Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

24.04.2019 - 28.05.2019

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯЦентралната администрация на Селскостопанска академия, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗ...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 28.02.2019 г.

28.02.2019 - 08.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска академия.". ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Сух...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 15.02.2019 г.

15.02.2019 - 06.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска ака...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 13.12.2018 г.

13.12.2018 - 09.01.2019

ПРЕДМЕТ:ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯНА СЕЛСКОСТОПАНСКА АК...

Прегледай