11.05.2019

Най-широко беше представена Синтетичната популация Българска млечна от Земеделския институт - Шумен. Оригиналният тип на тази порода се съхранява основно в институтите на Академията в Шумен, Костинброд и Стара Загора. Земеделският институт - Стара За...

Прочети
09.05.2019

На 08 май 2019 г. в аулата на Селскостопанска академия се проведе първата работна среща на научните колективи, изпълняващи дейности и научни задачи по работните пакети на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи” на На...

Прочети
01.05.2019

Делегацията на Азербайджанския държавен аграрен университет, оглавявана от ректора проф. Ибрахим Джафаров, се срещна с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов в Аграрния университет-Пловдив. По време на срещата бяха обсъдени ...

Прочети
19.04.2019

На поредното съвместно заседание на Дирекционния и Управителния съвет на Селскостопанска академия беше обсъдена методика за определяна не бюджетите на структурните й звена, предложена от Председателя на Академията- проф. д-р Васил Николов. Подобно на...

Прочети
19.04.2019

След приемане на „Методология за определяне на праговете за застрашените местни породи в Република България“, от работна група, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов, в аулата на Селскостопанска академия, мет...

Прочети
19.04.2019

След аналитична дискусия в аулата на Селскостопанска академия, на свое заключително заседание, работна група, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов, прие „Методология за определяне на праговете за застрашенит...

Прочети
17.04.2019

Агробиоинститутът (АБИ) в София, който е в системата на Селскостопанска академия (ССА), откри обновен лабораторен комплекс в рамките на старото си седалище в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ремонтът е реализиран със с...

Прочети