18.10.2019

На 09.10.2019 г. д-р Александра Хюскен, учен в областта на безопасността и качеството на зърнените храни от Max-Rubner Institute, гр. Детмол, Германия и г-н Улрих Тевес - специалист в областта на устойчивото и биологично земеделие(Германия), посетиха...

Прочети
17.10.2019

На 15 октомври се състоя среща на ръководствата на Селскостопанска академия (ССА) - София и на Академията за селскостопански науки (АСН) на провинция Дзянси, Китай, в присъствието на директори и представители на научни институти от системата на Акаде...

Прочети
09.10.2019

С решение на Управителния съвет на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Златева Божанова е назначена за заместник председател на Академията. Родена е през 1960 г. в гр. Айтос. Израстнала е в Бургас, където завършва и средното си образование. Въ...

Прочети
08.10.2019

Учени от структурните звена на Селскостопанска академия (ССА), ангажирани с изпълнение на дейности и научни задачи по работните пакети на Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (ННП – Репробиотех), пр...

Прочети
06.10.2019

На 26.09.2019 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната X-та научна конференция с международно участие на тема: ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобрита...

Прочети
01.10.2019

С юбилейно тържество и национална научна конференция с международно участие под надслов „Наука и земеделие: Глобални и регионални предизвикателства“ на 27 септември т.г. Институтът по земеделие (ИЗ)– Кюстендил отбеляза своята 90 –годишнина. В историч...

Прочети
01.10.2019

За 12-та поредна година Община Кюстендил и Института по земеделие – Кюстендил организираха “Празник на плодородието”. Той се проведе в дните 27, 28 и 29 септември 2019 г. на площад “Велбъжд”. Празникът е наследство от Първия национален овощарски конк...

Прочети
13.09.2019

Юбилейна научна конференция в Института по царевицата в Кнежа, на която бяха представени новите предизвикателства пред земеделската наука и начините за справяне проведе Институтът по царевицата в Кнежа на 11 септември, ден след тържественото честване...

Прочети