img

В Деня на аграрната наука: Празник и изложба „Даровете на природата“ в Селскостопанска академия

28.10.2019

В Деня на аграрната наука:

Празник и изложба „Даровете на природата“ в Селскостопанска академия 

        С изложба, наречена „Даровете на природата“, и тази година на 25 октомври Селскостопанска академия (ССА) отбеляза празника на аграрната наука. Това е денят, в който се представят достиженията на всички учени в областта на аграрния отрасъл и се осмисля ролята на научната общност за развитието на българското земеделие. Затова по традиция и тази година Селскостопанска академия отвори гостоприемно вратите си, за да сподели с обществото  благата от труда си.  

„Стараем се да отразим и да посрещнем глобалните предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност, екологичния натиск, породен от промените в климата, с намаляването на природните ресурси и с увеличаването на населението“ - заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов в приветствието си към присъстващите на официалното откриване на празника на аграрната наука в аулата на Централното управление на Академията в София.   Посочени бяха и основните изследователски приоритети, по които се работи в ССА: съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на растителния и животински генофонд в България, изграждане на механизми да дългосрочно съхранение и запазване на биоразнообразието в унисон с приоритетите на ЕС за разрешаване на проблемите, продиктувани от променящите се климатични условия, повишаване на продуктивността в двата сектора и качеството на живот. 

Гости на тържеството бяха съветникът по образование, наука и иновации на
Президента на Р България Валентина Танева, зам.-министърът на Министерство на земеделието, храните и горите Лозана Василева, доц. д-р Георги Костов – съветник на министъра на земеделието, зам.- председателят на БАН чл. кор. проф. Костадин Ганев, третият секретар по културните въпроси на посолство на Република Ирак Зейнаб Ясийн, Фаина Усова –представител на икономическа група към посолство на Руската федерация у нас, чл.- кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев - ректор на Лесотехническия  университет, ректорът на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски“ и заместникът му проф. д-р Павел Павлов, зам. изпълнителният директор Иван Капитанов и директорът на дирекция „Технически инспекторат“ Снежана Ангелова на Държавен фонд „Земеделие“ и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Паскал Желязков, д.в.н.

Зам. председателят на ССА проф. д-р Виолета Божанова представи обзорна презентация „Селскостопанска академия в делниците между два празника“, отразяваща в цифри и снимки постигнатите резултати от научните институти през последната година. Откроени бяха наградите за иновации, получени на АГРА 2019 г., спечелените конкурсни проекти към ФНИ, ЕРП „ Хоризонт 2020“ и участието на колективи на ССА  в Националните научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”; «Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“; „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ и „Млади учени и постдокторанти”. В изложението си проф. Божанова уточни, че ССА осигурява обучение на докторанти във всички области на аграрната наука, като  21 научни института притежават 57 акредитационни листи за обучение в образователна и научна степен (ОНС) „доктор” по 32 докторски програми. За периода 2018-2019 г. в  Академията са осъществени голям брой мобилности по европейската Програма „Еразъм+” и са  изразходвани средства за реализацията им на стойност 150 694 €. 

В рамките на деловата празнична програма главният научен секретар на Академията проф. д-р Елена Тодоровска връчи грамоти на 15 млади учени, представили се най-успешно през последната година в ННП „Млади учени и постдокторанти”. След награждаването празникът на аграрната наука продължи с разглеждане и дегустация на експонатите от традиционната изложба „Даровете на природата“ в двора на Академията. Пъстрата картина на богатия урожай за поредна година показа как с интелекта, труда и целенасочените усилия на колективите от структурните звена на Селскостопанска академия плодовете на природата се множат, развиват, носят удовлетворение, национален капитал и добавена стойност.