img

Семинар за състоянието на родните почви и води в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров ”- София

05.07.2019

Семинар на тема „Съдържание на естествени и техногенни радионуклиди в български почви и радиологично състояние на питейни и минерални води в страната“ ще се проведе на 9 юли от 10,30 часа, в зала „Проф. И. Гърбучев“ на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров ” в София, който е към Селскостопанска академия. Събитието е част от календара с планираните от Института за тази година мероприятия.