img

Проф. д-р инж. Мартин Банов е новият председател на Селскостопанска академия

26.06.2019

Проф. д-р инж. Мартин Банов е новият председател на Селскостопанска академия, назначен със заповед на министър председателя. Той бе представен пред колектива на Централното управление на Академията от Любен Татарски - началник на кабинета на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и нейният съветник доц. д-р Георги Костов.

„Селскостопанска академия е важна структура в системата на МЗХГ и селското стопанство на България и съм убеден, че тя ще продължи да изпълнява отговорните си функции за всички сектори с предстоящи нови възможности“, обяви Татарски. По думите му новият председател проф. д-р инж. Мартин Банов е с доказана квалификация и опит в работата си като досегашен зам. директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

Пред колектива на Централното управление на Академията, като човек от системата й, новият председател обяви желанието и готовността си да работи в екип и да оправдае доверието на отговорната длъжност. Водеща задача е успешно да се покаже, че „българската земеделска наука има какво да даде на родното земеделие, но това означава отговорност. Защото доверие трудно се печели, но много лесно се губи“, заяви проф. Банов. Той декларира желанието си заедно с екипите от структурата на Селскостопанска академия „да надгради това, което беше започнато и в някаква степен изпълнено от последните й председатели“. По думите му „приетият Закон за Селскостопанска академия дава добра възможност за самостоятелност и автономия, за самостоятелно управление на бюджетната субсидия и собствените приходи и ръководството на бившия председател проф. д-р Васил Николов в това отношение успя да направи много. Най-важното е, че беше създадена финансовата рамка, според която всеки знае какво получава и какво има право да изразходва и тази финансова рамка и дисциплина е изключително важна“.

Като необходимост проф. Банов отбеляза създаването на приоритетна насока за това какво Селскостопанска академия трябва да прави в новия програмен период. Новият председател обяви това като приоритетна задача за колектива на Академията. Амбицията му е да се създаде „една прозрачна, изпълнима и най-вече разбираема програма за развитие на българската земеделска наука“.