img

Прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“

31.07.2019

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че в периода 01.08.2019 – 13.09.2019 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

Съгласно Договор No 2018-1-BG-01-KA103-047052 между Селскостопанска академия и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

  1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
  2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
  3. Мобилност на служители с цел преподаване;
  4. Мобилност на служители с цел обучение.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.