img

Открит ден в овцефермата на Научен център по земеделие - Търговище

26.06.2019

На 4 юли от 14.00 часа в овцефермата на Научен център по земеделие - Търговище, съвместно с доц. Никола Методиев от Институт по животновъдни науки - Костинброд към Селскостопанска академия, ще се проведе Открит ден на интраутеринно осеменяване на овце с дълбоко замразен семенен материал по лапароскопския метод. По този начин в нуклеосовото стадо на Североизточната българска тънкорунна порода - Шуменски тип ще се извърши интродукция на гени (вливане на кръв) от кочове Борула и Австралийски меринос. Внасянето на нови компоненти на наследственост в генетичните структури на стадото ще намали негативният ефект от крайните форми на хомогенния подбор - инбридинга.