img

Хибриди на Института по царевицата- Кнежа сa изпитвани и търсени в чужбина

15.05.2019

Хибриди на Института по царевицата- Кнежа са изпитвани и търсени в чужбина. Това стана ясно на годишното отчетното събрание. На него бяха представени последните проекти, по които работят учените.
На 4 локации в Сърбия и Румъния се изпитват царевични хибриди на Института. Над 60 хибриди са изпитвани и в Академията Хейлундзян в Китай.
През изминалата година е направено семепроизводство на Кнежа 509 и Кнежа 683А в Казахстан.
През 2018-2019 са признати 5 нови хибрида- Кнежа 317, Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648.
Институтът има богата интелектуална собственост. В официалната сортовата листа на България за 2019 година са вписани 23 хибрида за зърно и силаж, 1 пуклив и 3 захарни хибрида.
В колекцията на ИЦ-Кнежа се съхраняват и поддържат 2443 образци.
На събранието присъства председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.