img

Проф. д-р Магдалена Облакова

Телефон: +359879601891 Имейл: moblakova@abv.bg

Завършва Висш институт по Зоотехника и Ветеринарна медицина, гр. Стара Загора като Магистър зооинженер. През 1993 г. защита на докторската дисертация в Катедра “Генетика, развъждане и биотехнология в животновъдството” на Московската ветеринарна академия. Научна и Кариерата й премената в Института по птицевъдство в гр. Костинброд и Земеделски институт - Стара Загора с научноизследователска дейност, организирана в 24 научноизследователски проекта и такава за обучение. Ръководител на 2 и изпълнител на 10 научни проекта към Селскостопанска академия. Участва в 6 финансирани от външни организации и 6 по международни програми със средства от проекти на ЕС. Академична й длъжност е в професионалното развитие на животните, по научна специалност „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването “. Има 115 научни публикации.