img

Проф. д-р Храбрин Башев

Телефон: +35924653153 Имейл: hrabrin.bachev@gmail.com

Аграрикономист с професионално образование в периода 1978-1983 г. от Висшия икономически институт. През 1994 г. придобива допълнителна квалификация в Институт за международна общност и развитие на селските райони, Университет на Мисури, Колумбия, САЩ. През 1993 г. участва във формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти по линия на ФАО в Рим. В научно направление развива опита си във Вашингтон ДС, САЩ  и през 1992 г. в управлението на селските райони, RDA, Сеул, Корея. Основните области на изследванията му са свързани с анализ и проектиране на услуги са за предоставяне на анализ и проектиране на аграрни и селски организации и договарящи се организации. Извършва оценка на нивото на устойчивост на земеделски и селскостопански системи, проектиране и оценка на политиките и програмите за аграрно и селско развитие, както и на управлението на аграрните изследвания и развитие. Има над 100 академични публикации в 19 страници. Бивш Заместник Президент и Изпълнителен секретар на Съюза на аграрикономистите в България.