img

Проф. д-р Мая Игнатова

Телефон: +35928127506 Имейл: maia_ignatova@abv.bg

Проф. д-р Мая Игнатова е родена в град София. Завършила е ВИЗВМ – Стара Загора, специалност „зоотехния“. Започва кариерата си като зоотехник в АПК- Горна Малина. От 1984 г. досега професионалното й развитие е свързано с Института по животновъдни науки – Костинброд. През 1998 г. става „Доктор“ с научна специалност “Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от 2008 г.  до 2010 г. е научен секретар на института, като през 2010 г. става доцент и заема и длъжността заместник-директор. От 2013 г. е директор на ИЖН – Костинброд. През 2016 г. заема академичната длъжност професор.

Проф. Игнатова има 110 научни публикации, 26 научно-популярни, 170 цитирания в международни и национални научни издания. Участвала е в 31 научни проекта, в 46 научни форума (41 международни) с общо 75 научни съобщения (39 доклада и 36 постера).

Проф. Игнатова е член на редакционни колегии на сп. „Животновъдни науки” и
сп. „Biotechnology in Animal Husbandry”. Била е член на 11 организационни комитета на научни форуми у нас и в чужбина. Ръководител е на двама докторанти.

Владее английски и руски език.